Nieuws

01-01-2022
M.i.v. 1 januari 2022 is de praktijk overgenomen door orthodontist Cesar Oey, MSc. Nieuwe patiënten en patiënten die nog niet in behandeling zijn zullen door Cesar behandeld worden. Orthodontist Remmelink gaat binnenkort met pensioen. Hij zal de behandelingen van zijn patiënten persoonlijk aan Cesar overdragen, zodat deze de zorgverlening kan voortzetten. Orthodontist Tan zal zijn patiënten zelf verder afbehandelen. Praktijkadres, contactgegevens, telefoonnummers en assistentes blijven hetzelfde.

27-12-2021
In 2020 en 2021 zijn door zorgaanbieders voor een bedrag van 2,9 miljard euro aan corona-zorgbonussen aangevraagd. Almelose Orthodontisten hecht eraan te benadrukken géén zorgbonus te hebben aangevraagd. De regeling is immers uitsluitend bedoeld voor zorgmedewerkers die in verband met behandelingen van patiënten met corona tijdens de coronapandemie uitzonderlijk hebben gepresteerd. Almelose Orthodontisten is van mening dat orthodontisten en hun medewerkers hier niet voor in aanmerking komen. Bron: RTL Nieuws 27-12-2021.

22-12-2021/10-01-2022
In verband met de feestdagen is de praktijk gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of per mail aanmelden. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info: 0546 825 655. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond Nieuwjaar toe!

15-11-2021
In een onderzoek werden bij 29 patiënten de veranderingen in de stand van het gebit 40 jaar na een orthodontische behandeling met een plaatjesbeugel vergeleken met die bij een onbehandelde groep. Voor de behandelingen werden vier kleine kiezen getrokken. Het bleek dat de voortanden na de behandeling significant schever waren gaan staan. Deze veranderingen waren groter dan die bij de onbehandelde groep. De overbeet veranderde gemiddeld weinig. Het onderzoek toont aan dat er na een orthodontische behandeling vrijwel altijd terugval van het behandelresultaat (recidief) en natuurlijke (fysiologische) veranderingen optreden. Bron: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2021; 160: 671-685.

10-11-2021
Volgens sommige media heeft orthodontieketen Orthocenter voor alle medewerkers een aanvraag voor de corona-zorgbonus gedaan. Deze regeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die tijdens de coronapandemie uitzonderlijk hebben gepresteerd. Almelose Orthodontisten hecht eraan te benadrukken géén beroep op de regeling te hebben gedaan en deelt de mening van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) dat de bonus niet klakkeloos aan het gehele personeelsbestand van een zorgketen dient te worden toegekend.

28/30-10-2021
Orthodontist Hayé Remmelink neemt in Utrecht deel aan het 50-jarig jubileumcongres van de Studieclub DMO. Tijdens het symposium presenteert hij met een lezing het boek ’50 jaar Studieclub DMO’. Hierin wordt o.a. de historie van deze oudste Nederlandse studieclub van orthodontisten beschreven. Hayé is voorzitter van de club en auteur van het boek. Tijdens het symposium houdt hij ook een voordracht over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van draadjes achter de tanden (retentiespalken). Andere sprekers zijn: logopedist Peter Helderop, tandarts-prothetist en restauratief tandarts dr. Hans van Pelt, orthodontist prof. dr. Yijin Ren en majoor-tandarts en restauratief tandarts Peter Boersma.

07/08-10-2021
De orthodontisten Hayé Remmelink en Goan Tan volgen in Soestduinen het tweedaagse najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Tijdens het congres zal de gerenommeerde Italiaanse orthodontist mw. dr. Ute Schneider-Moser presentaties over diagnostiek en behandeltechnieken met betrekking tot esthetiek geven.

01-09-2021
Soms worden er onder verdoving gaten of sleuven in het kaakbot geboord met als doel om een orthodontische behandeling te versnellen. De procedure staat onder meer bekend als: versnelde orthodontie, accelerated osteogenic orthodontics (AOO), micro-osteoperforation, periodontally accelerated osteogenic orthodontics (PAOO) en Wilckodontics. Sommige orthodontisten claimen dat beugelbehandelingen hierdoor aanzienlijk versneld kunnen worden. Er bestonden al twijfels over deze claims, maar onlangs toonde onderzoek aan dat de methode orthodontische behandelingen niet versnelt. De procedure wordt bij Almelose Orthodontisten niet toegepast. Bron: Shahrin AA, Ghani SHA, Norman NH. Am J Orthod Dentofacial Orthop, augustus 2021.

01-09-2021
Voor het verbreden van een smalle bovenkaak worden er vaak vastzittende bovenbeugels met een schroef gebruikt (snelle sutuurexpansie, rapid maxillary expansion of RME). Deze beugels zijn ofwel aan de bovenkiezen ofwel met implantaten in het gehemelte bevestigd. Uit onderzoek blijkt dat de behandelresultaten met beide typen beugels even goed zijn. Behandelingen met de beugels met implantaten zijn echter veel duurder. Bovendien is er een vervelende operatieve ingreep nodig om ze te plaatsen en te verwijderen. Bij Almelose Orthodontisten worden beugels met implantaten voor het verbreden van de bovenkaak niet gebruikt. Bron: Bazargani F, Lund H, Magnuson A, Ludwig B. Eur J Orthod, juni 2021.

15-08-2021
Op basis van een systematic review en een meta-analyse wordt gesuggereerd dat het gebruik van blokbeugels (activatoren) bij kinderen gemiddeld leidt tot een toename van het volume van de bovenste luchtweg. Het bewijs van de effectiviteit bij kinderen met het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) is vooralsnog echter gering. Bron: Li J, Ge X, Guan H, Zhang S, Qiao X, Chang W, Ma W. Eur J Orthod, augustus 2021.

15-08-2021
In een systematic review en meta-analyse wordt aangetoond dat het gebruik van mandibulaire repostie apparaten (MRA’s) bij volwassenen met het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) gemiddeld leidt tot een toename van het volume van de bovenste luchtweg en een afname van het aantal ademstops tot minder dan 10 per uur of halvering hiervan. Deze gunstige effecten lijken vooral het gevolg van een verruiming van de luchtweg ter hoogte van de huig. Bron: Dontsos VK, Chatzigianni A, Papadopoulos MA, Nedna E, Steiropoulos P. Eur J Orthod, augustus 2021.

26-07/09-08-2021
In verband met de zomervakantie is de praktijk van 26 juli tot 09 augustus gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of per mail aanmelden. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info: 0546 825 655. Wij wensen u een fijne vakantie toe!

19-06-2021
In zijn woonplaats Nieuwegein is op 19-06-2021 op 78-jarige leeftijd Ben Seijger overleden. Hij was in de orthodontie in Nederland bekend als de oud-directeur van het in Doorn gevestigde orthodontisch laboratorium Ortholab. Ben was tandtechnicus en heeft het laboratorium in de jaren 80 overgenomen. Het bedrijf is onder zijn directeurschap uitgegroeid tot Nederlands grootste orthodontisch laboratorium met een nevenvestiging in Eindhoven (Ortholab Zuid) en een dental depot (Ortholab Handel). Ortholab heeft een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van digitale gebitsmodellen en beugels in Nederland. Ben was een bijzonder unieke en eigenzinnige persoonlijkheid die veel voor de Nederlandse orthodontie betekend heeft.

24-05-2021
In verband met Tweede Pinksterdag is de praktijk gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of per mail aanmelden. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info: 0546 825 655. Wij wensen u een plezierige Tweede Pinksterdag toe!

23-04/09-05-2021
In verband met de meivakantie is de praktijk gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of per mail aanmelden. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info: 0546 825 655. Wij wensen u een fijne vakantie toe!

22-03-2021
Versnelde tandverplaatsing (accelerated teeth movement) is een chirugische methode om orthodontische tandverplaatsingen te versnellen. De procedure kan onder meer door middel van laser therapie en corticotomieën (zaagsnedes in het kaakbot) worden uitgevoerd. Uit een uitgebreid review door de American Association of Orthodontists van 11 meta-analyses is gebleken dat er weinig bewijs voor de effectiviteit van de methode bestaat. Bovendien is er geen onderzoek gedaan naar eventuele schadelijke bijwerkingen van de procedure, zoals het korter worden of oplossen wortels van tanden (wortelresorptie). Bij Almelose Orthodontisten wordt versnelde tandverplaatsing niet toegepast. Bron: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, maart 2021.

15-03-2021
Dr. Hayé Remmelink is deze dag niet op de praktijk aanwezig omdat hij dan als lid van de promotiecommissie opponeert bij de promotie van Hans Booij, orthodontist te Gorinchem. De openbare promotie vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het proefschrift is getiteld ‘Treatment of Class II Division 1 malocclusion after maxillary first permanent molar extractions’. Het promotie-onderzoek gaat over orthodontische behandelingen met een vastzittende beugel van patiënten met een grote overbeet, waarbij  beiderzijds een grote bovenkies wordt getrokken om ruimte te maken. Eerste promotor is prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman. Vanwege coronarisico’s is de promotie voor het merendeel van het publiek uitsluitend online te volgen. Om 14:30 uur is er een livestream verbinding: www.ru.nl/aula/livestream.

08-03-2021
Orthodontist Hayé Remmelink is mede-organisator en voorzitter van de online proefpromotie van Hans Booij, orthodontist te Gorinchem, die door de Studieclub DMO wordt gehouden. Deze bijna 50 jaar oude club bestaat uit 15 vooraanstaande orthodontisten uit heel Nederland. Op 15 maart 2021 zal de echte promotie in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen plaatsvinden.

19/28-02-2021
In verband met de voorjaarsvakantie is de praktijk gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of per mail aanmelden. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info: 0546 825 655. Wij wensen u een fijne vakantie toe!

10-02-2021
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft vastgesteld dat al onze röntgenapparaten aan de eisen van de Kernenergiewet (Kew) voldoen. In onze praktijk worden röntgenfoto’s dus veilig gemaakt.

01-01-2021
Het team van Almelose Orthodontisten wenst u in de eerste plaats van harte een gelukkig nieuwjaar! Voor 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe tarieven vastgesteld. Deze kunt u hier bekijken.

14-12-2020
Het kabinet heeft een harde lockdown afgekondigd die tot en met dinsdag 19 januari as. geldt. De praktijk van Almelose Orthodontisten blijft toegankelijk tijdens de harde lockdown.

03-12-2020
Orthodontist  Remmelink is deze dag ’s middags op de praktijk afwezig omdat hij dan de openbare verdediging bij van het proefschrift ‘Integration of digital dental casts and 3D stereophotogrammetric images’ van orthodontist Frits Rangel bijwoont. De promotieplechtigheid vindt aan de Radboud Universiteit Nijmegen plaats.

30-11-2020
Overzichten van wetenschappelijke studies tonen aan dat aligners minder effectief zijn dan plaatjesbeugels. Bovendien leveren aligners gemiddeld slechts de helft van de gewenste behandelresultaten op. Ook lijken aligners niet geschikt voor het corrigeren van een grote overbeet. In verband hiermee gebruiken wij geen aligners. Bron: Kevin O’Brien’s Orthodontic Blog, 30-11-2020.

25-11-2020
Onlangs presenteerden de Nederlandse orthodontisten de Visienota ‘Orthodontist 2025’. Het rapport is in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) opgesteld en geeft hun visie voor de komende vijf jaar weer. Dat de orthodontist beter herkenbaar voor alle patiënten moet zijn, is een van de speerpunten. Bron: KNMT/NVvO.

20-11-2020
Van 2014 tot 2019 is het percentage personen van 12 jaar en ouder dat in Nederland een orthodontist heeft bezocht licht gestegen. De stijging varieert per leeftijdsgroep tussen de 1,1 en 4,9%. Bron: SBS Statline.

16-10-2020
Je zou denken dat we alle onderdelen van ons lichaam nu wel kennen. Maar tot ieders verbazing hebben radiotherapeut Wouter Vogel en kaakchirurg Matthijs Valstar van het Nederlands Kanker Instituut tot nog toe onbekende speekselklieren ontdekt. De klieren bevinden zich achter in de neusholte naast de buis van Eustachius en worden tubarialisklieren genoemd. Bron: Radiotherapy & Oncology, 16-10-2020.

12-10-2020
Orthodontist Hayé Remmelink volgt het webinar over de ‘Visienota Orthodontist 2025’. De nota, die is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), geeft een visie op de toekomstige rol van de orthodontist in Nederland.

09/18-10-2020
In verband met vakantie is de praktijk tot 18 oktober gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of per mail aanmelden. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info: 0546 825 655.

02-10-2020
Orthodontist Hayé Remmelink neemt deel aan het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) in de Eusebiuskerk te Arnhem. Het congresthema is: ‘Een bredere blik’. Tijdens het congres gaan  orthodontist in opleiding Aldin Kapetanovic en kaakchirurg dr. Tong Xi in op miniscrew-assisted rapid palatal expansion (MARPE), een methode om de bovenkaak met behulp van kleine schroefjes die in het kaakbot worden geplaatst te verbreden. Het gebruik van de oro-myofunctionele trainer wordt door logopediste Marjoleine Huitema toegelicht. Orthopedagoog/GZ-psycholoog Henk Algra bespreekt behandelingen van patiënten met autisme en lichte verstandelijke beperking. Kaakchirurg dr. Theo Hoppenreijs geeft een voordracht over esthetiek van weke delen na een bovenkaak operatie (osteotomie). De actualiteit en het omgaan met stress en angst rondom Covid-19 vormen de thema’s van een spectaculaire duopresentatie door piloot Frank Versteegh en psycholoog Niek Versteegh. In verband met Covid-19 is het congres virtueel.

10/11-09-2020
Orthodontist Hayé Remmelink is dagvoorzitter van de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Studieclub DMO. Deze bijna 50 jaar oude club bestaat uit 15 vooraanstaande orthodontisten uit heel Nederland. De bijeenkomst vindt deze keer plaats in Droste’s Herberg in Tubbergen. Botankers (schroefjes die in de kaak worden geplaatst om krachten van beugels op te vangen) vormen het hoofdthema van de bijeenkomst. Gastspreker is de internationaal hoog aangeschreven Duitse orthodontist dr. Manuel Nienkemper. Daarnaast zal er een academische proefpromotie van orthodontist Hans Booij uit Gorinchem plaatsvinden. Zijn proefschrift handelt over de vastzittende beugel van de Australische orthodontist professor Raymond Begg. Hij hoopt hier dit jaar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op te promoveren. Er zijn speciale maatregelen getroffen om de bijeenkomst ‘corona proof’ te kunnen laten plaatsvinden. Dr. Remmelink is tevens voorzitter van de Studieclub.

01-09-2020
Een grote overbeet is de meest voorkomende gebitsafwijking. In een onlangs gepubliceerd vergelijkend systematisch onderzoek naar complicaties (zoals kapotte beugels) bij behandelingen van kinderen met een grote overbeet met vastzittende en uitneembare beugels blijkt dat er bij vastzittende beugels twee keer zo vaak complicaties voorkomen (69% versus 34%). Gemiddeld waren er bij behandelingen met vaste beugels 2 en bij uitneembare 0,8 complicaties. Daar stond tegenover dat behandelingen met uitneembare beugels in vergelijking met vaste beugels veel vaker voortijdig werden beëindigd (35% versus 1%). Bron: AJO-DDO, september 2020.

01-08-2020
I.v.m. de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij overeenkomstig de regeling ‘Toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) m.i.v. 1 augustus 2020 bij ieder praktijkbezoek onder de prestatiecode F902 een toeslag van € 4,26 in rekening. Zie voor meer info: Corona-toeslag. De toeslag geldt per patiënt en kan per patiënt een keer per dag in rekening gebracht worden. De toeslag kan ook zonder andere prestatie(s) worden gedeclareerd. Als u een aanvullende tandartsverzekering met een module orthodontie heeft, kan de toeslag door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen of zij de toeslag (deels) vergoeden. Voor nadere informatie hierover kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

30-04-2020
De openingstijden van praktijk zijn weer zoals gebruikelijk en wij zijn na de praktijksluiting ook weer telefonisch te bereiken: 0546 825 655. Bovendien blijven we gewoon per e-mail bereikbaar. Bekijk bij problemen met een beugel eerst de rubriek Beugel-EHBO.
Let op: alleen patiënten, van wie door middel van een vragenlijst met vrij grote zekerheid kan worden vastgesteld dat ze gezond zijn, zullen tot de praktijk worden toegelaten. Bovendien worden patiënten verzocht om vooraf thuis hun tanden te poetsen en van het toilet gebruik te maken, alléén (dus zonder begeleider) te komen, de handen bij binnenkomst met alcoholgel te ontsmetten, en ook in de praktijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Onze behandelagenda is aangepast. We beperken het aantal patiënten tot 1 patiënt per behandelruimte om corona-besmetting via zwevende druppeltjes (aerosolen) te voorkomen.
Klik HIER voor belangrijke informatie over de corona-maatregelen in onze praktijk.
Nieuwe patiënten kunnen online,  per e-mail of telefonisch worden aangemeld (0546 825 655). Zij krijgen dan van ons een afspraak.

29-04-2020
Met extra beschermingsmaatregelen tegen besmettingsgevaar van het coronavirus, volgens de door het ministerie van VWS, het RIVM en de IGJ goedgekeurde richtlijn Leidraad Mondzorg Corona, gaat de praktijk Almelose Orthodontisten weer met beugelbehandelingen van start. Alle patiënten die een afspraak hadden, die in verband met het coronavirus was komen te vervallen, krijgen van de receptie van de praktijk een nieuwe afspraak toegestuurd. Er is een aangepaste behandelagenda en de praktijk is tijdelijk niet telefonisch, maar uitsluitend per e-mail bereikbaar. Kijk bij problemen met een beugel op Beugel-EHBO.
Alleen patiënten, van wie door middel van een vragenlijst met vrij grote zekerheid kan worden vastgesteld dat ze gezond zijn, zullen tot de praktijk worden toegelaten. Bovendien worden patiënten verzocht om vooraf thuis hun tanden te poetsen en van het toilet gebruik te maken, alléén (dus zonder begeleider) te komen, de handen bij binnenkomst met alcoholgel te ontsmetten, en ook in de praktijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Nieuwe patiënten kunnen zich online of per e-mail aanmelden. Zodra de praktijk weer normaal geopend is zal er een afspraak met hen worden gemaakt.
Beluister voor de laatste informatie ons antwoordapparaat 0546 825 655.

23-04-2020
Het ministerie van VWS, het RIVM en de IGJ hebben de onder auspiciën van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT tot stand gekomen richtlijn van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona goedgekeurd. Met behulp van de hierin opgenomen aanvullende maatregelen kunnen mondzorgverleners, zoals orthodontisten, vanaf nu de reguliere zorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten.

16-03-2020
In verband met het coronavirus is de praktijk gesloten. Alle afspraken zijn komen te vervallen. Deze tijdelijke sluiting is overeenkomstig het door het ministerie van VWS en de IGZ ondersteunde advies van de KNMT, dat geldt voor alle tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. Het is op dit moment niet bekend wanneer de praktijk weer open gaat. Dat zal op de homepage worden bekendgemaakt. Zodra de praktijk weer open is krijgen alle patiënten een nieuwe afspraak van ons.
Kijk bij problemen met een beugel op Beugel-EHBO. Nieuwe patiënten kunnen zich online of per e-mail aanmelden. Als de praktijk weer open is wordt er een afspraak met hun gemaakt. Op de homepage plaatsen wij de laatste ontwikkelingen m.b.t. onze praktijk. Beluister ook ons antwoordapparaat 0546825655.

28-02-2020
Onze praktijk volgt de landelijke richtlijn Infectiepreventie en voldoet daarmee aan de voorzorgsmaatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Overeenkomstig het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven we elkaar bovendien even geen hand.

28-02-2020
De praktijk Almelose Orthodontisten is door het onafhankelijke landelijk opererende organisatie-adviesbureau Roozeboom Consulting met een succesvol resultaat geauditeerd en voldoet daarmee aan de eisen van de Kwaliteitsmanagementsystemen NEN-EN-ISO 9001. Op basis hiervan heeft de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) aan onze praktijk het NVvO-branchecertificaat verstrekt.

27-02-2020
In Engeland zijn de Oral Health Foundation en de British Orthodontic Society (BOS) een campagne gestart voor veilige beugels (www.safebrace.org). Doel is om het publiek te informeren over het belang van veilige orthodontische behandelingen door goed opgeleide orthodontisten en te waarschuwen voor de risico’s van ‘doe-het-zelf-beugels’.

13-02-2020
Een groep Twentse ouders van kinderen met een verstandelijke beperking daagt verzekeraar Menzis voor de rechter. In hun ogen strijkt Menzis al jarenlang ten onrechte verzekeringspremie op voor tandartskosten die al gedekt zijn. Volgens hen raakt dat minimaal 200 Twentse gezinnen, die samen al tonnen aan premie hebben betaald.
Bron: Tubantia, 13-02-2020

07-02-2020
De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) heeft een one page website laten maken om de Gouden Beugel Award te promoten. De Gouden Beugel Award is de prijs voor het beste, leukste en meest originele werkstuk over beugels. Elk jaar, tijdens de voorjaarsvergadering van de NVvO, wordt de Gouden Beugel Award op feestelijke wijze uitgereikt. De prijs bestaat uit een mooie plaquette met een échte gouden beugel en een geldbedrag van € 150,00. Meedoen? Klik hier voor meer informatie over de prijs op de one page website.

27/30-01-2020
In de praktijk van Almelose Orthodontisten loopt een stagiaire voor haar opleiding een aantal dagen mee. Het team van Almelose Orthodontisten wil alle patiënten en ouders bedanken voor hun medewerking hieraan.

17-01-2020
Uit de enquête die eind 2019 onder de patiënten van Almelose Orthodontisten in het kader van HKZ-ISO 9001-certificering door het onafhankelijke bureau Roozeboom Consulting is uitgevoerd blijkt dat patiënten onze praktijk een 8,5 geven.

14-01-2020
In het kader van HKZ-ISO 9001-certificering vindt er in de praktijk van Almelose Orthodontisten een audit plaats door het onafhankelijke bureau Roozeboom Consulting.

20-12-2019/06-01-2020
In verband met de feestdagen is de praktijk tot 6 januari gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of via email aanmelden. Klik bij een probleem met een beugel op Beugel-EHBO. Meer informatie: 0546 825 655.

28/29-11-2019
Orthodontist B.G. Tan neemt deel aan Biennial Symposium Surgical Orthodontics (BSSO) in Haarlem, een congres voor orthodontisten en kaakchirurgen.

21-11-2019
Momenteel worden er online doorzichtige beugels aangeboden om thuis zelf een orthodontische behandeling uit te voeren. Deze ‘doe-het-zelf-beugels’ kunnen het gebit en kaakbot blijvend beschadigen. Almelose Orthodontisten heeft geen bemoeienis met dit soort beugels en raadt het gebruik ervan af. Bekijk voor meer informatie het statement van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO).

28-09-2019
www.beugel.nl, een populaire site met betrouwbare en up-to-date informatie over orthodontie, is volledig vernieuwd. De site is Nederlandstalig. Er staan ook filmpjes over beugelbehandelingen en interviews met patiënten op. De site is gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Orthodontie (SBO). Deze stichting is in 1984 opgericht door professor dr. B. Prahl-Andersen, hoogleraar en afdelingshoofd Orthodontie van ACTA, de tandartsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

26/27-09-2019
De orthodontisten dr. H.J. Remmelink en B.G. Tan van Almelose Orthodontisten nemen deel aan een congres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) in Valkenburg. In verband hiermee is de praktijk van 26 t/m/ 29 september gesloten. Klik hier voor een probleem met een beugel. Meer informatie: 0546825655.

15-09-2019
Bij een open beet komen de voortanden bij het dichtbijten niet tegen elkaar aan. De gebitsafwijking wordt vaak in verband gebracht met duim- of vingerzuigen en het tussen de tanden houden van tong. Braziliaanse onderzoekers tonen aan dat de kwaliteit van leven van 8-10 jaar oude kinderen met een open beet door een orthodontische behandeling significant verbetert. Bron: Am J Orthod Dentofac Orthop 2019; 156: 303-11.

13-09-2019
Orthodontist dr. Remmelink neemt deel aan een bijeenkomst van de Studieclub DMO, een bijna 50 jaar oude club bestaande uit vooraanstaande orthodontisten uit heel Nederland. Hij houdt er tevens een voordracht over de behandeling van patiënten met een grote overbeet. Dr. Remmelink is voorzitter van de studieclub.

30-08-2019
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ronde Zaal van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden de certificaten uitgereikt aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het afsluitende examen van de 4-jarige specialistenopleiding Orthodontie aan het UMCG. De certificaten worden tijdens de ceremonie ten overstaan van alle aanwezigen door dr. Remmelink (lid van de examencommissie) en professor dr. Ren (opleider en hoofd afdeling Orthodontie) getekend.

19-07-2019
De website van Almelose Orthodontisten is uitgebreid met een rubriek Orthodontische apps.

15-07/26-08-2019
In verband met de zomervakantie is de praktijk van 15 juli tot 26 augustus beperkt geopend. Van 29 juli tot 12 augustus is de praktijk gesloten. Nadere informatie via telefoonnummer 0546-825655.

11/12-07-2019
Orthodontist dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten neemt als lid van de landelijke toetsingscommissie het afsluitende examen af van de orthodontisten die aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de 4-jarige specialistenopleiding Orthodontie afgerond hebben. Hij doet dit samen met orthodontist dr. P.A.H.M. Wagemans uit Heerlen. Professor dr. Y. Ren, opleider van de specialistenopleiding Orthodontie aan het UMCG en afdelingshoofd, is toehoorder tijdens het examen. Er zijn 5 kandidaten en het examen neemt 2 dagen in beslag. Gedurende deze periode neemt orthodontist B.G. Tan de praktijk waar.

02-07-2019
Volgens recent onderzoek van de Universiteit van Adelaide (Australië) leidt een orthodontische behandeling niet tot meer zelfvertrouwen op volwassen leeftijd.
Bron: Orthodontics and Craniofacial Research, 27-05-2019.

02-07-2019
Een vondst van twee melktanden op een archeologische vindplaats in het noordoosten van Siberië toont aan dat daar in de ijstijd een tot nu toe onbekende mensensoort heeft geleefd. De nieuwe mensensoort wordt ‘Ancient North Siberians’ genoemd en is hoogstwaarschijnlijk verwant aan indiaanse voorouders. Tijdens ijstijd was de zeespiegel namelijk zo laag dat mensen vanuit Siberië over de deels drooggelegen Beringsstraat Alaska konden bereiken.
Bron: Nature, 05-06-2019.

20-06-2019
De website van Almelose Orthodontisten is uitgebreid met de rubriek Orthodontische blogs, waarin blogs met goede en actuele informatie over orthodontie en wetenschappelijk onderzoek zijn opgenomen. De blogs zijn geselecteerd door Kevin O’Brien, hoogleraar aan de University of Manchester.

20-06-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de orthodontie tarieven en prestaties voor 2020 bekend. Klik hier voor de lijst met tarieven en prestaties op de website van de NZa.

15/16-06-2019
De orthodontisten Hayé Remmelink en Goan Tan van Almelose Orthodontisten nemen deel aan het tweedaagse congres dat de European Orthodontic Society of Orthodontics (EBSO) in Bonn organiseert. Het congresthema is: BEGG meets BENEfit! Talloze internationaal experts, onder wie wereldberoemde orthodontisten als Björn Ludwig, Benedict Wilmes en Ravi Nanda, presenteren op het congres de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van orthodontische behandelingen met skeletale verankering, zoals botankers en minischroeven. Als vice-president van de EBSO treedt reikt dr. Remmelink tijdens het symposium traditiegetrouw een cadeau aan Björn Ludwig uit. Voorafgaande aan het congres volgt dr. Remmelink in Bonn een cursus over skeletale verankering.

16/17-05-2019
Minister Bruins voor Medische Zorg zet het 5 jaar durende experiment in de gezondheidszorg door, dat mondhygiënisten de mogelijkheid biedt om zonder tussenkomst van een tandarts gaatjes te boren, verdoving te geven en röntgenfoto’s te maken.

06-05-2019
Het landelijk opererende organisatie-adviesbureau Roozeboom Consulting met als specialisatie kwaliteitsmanagement, houdt een tevredenheidsenquête onder de patiënten en ouders van Almelose Orthodontisten. Het team van Almelose Orthodontisten biedt excuses aan voor het mogelijke ongemak en bedankt iedereen voor deelname aan de enquête!

12-04-2019
Orthodontist Goan Tan neemt deel aan het reünistencongres 70 jaar Tandheelkunde Groningen van alumni Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

12-04-2019
Medewerkers van Almelose Orthodontisten volgen in Amsterdam een röntgencursus die wordt verzorgd dr. Gerard Sanderink, tandheelkundig radioloog van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De cursus duurt de gehele dag en wordt georganiseerd door de Booy Foundation, een stichting waar dr. Hayé Remmelink voorzitter van is. Remmelink treedt tijdens de cursus ook als moderator op.

05-04-2019
Orthodontist Hayé Remmelink neemt deel aan een bijeenkomst van de Studieclub DMO, een club bestaande uit gezaghebbende orthodontisten uit heel Nederland. Dr. Remmelink geeft er ook 2 presentaties. Hij is voorzitter van de studieclub.

29-03-2019
Tijdens de voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) wordt de Gouden Beugel Award 2019 uitgereikt aan Lisa ten Bolscher (12) en Brechtje Pluimers (11). De Gouden Beugel Award is de prijs voor het beste werkstuk of presentatie over orthodontie, de orthodontist of over een orthodontische behandeling. Elk jaar, tijdens de voorjaarsvergadering van de NVvO, wordt de Gouden Beugel Award op feestelijke wijze uitgereikt. De prijs bestaat uit een plaquette met een échte gouden beugel, een oorkonde en een bedrag van € 150,00. Klik hier voor meer informatie over de prijs. Brechtje en Lisa hadden samen een leuke en leerzame presentatie over het beroep orthodontist aan leerlingen van groep 8 hebben gegeven. Hiervoor hadden zij zich in het beroep orthodontist verdiept en orthodontist Bregje de Bondt uit Holten geïnterviewd. Het interview hebben zij vervolgens voor de klas nagespeeld, waarbij Brechtje de orthodontist en Lisa de patiënt speelde. Ook hadden ze de inrichting van de klas omgetoverd in een orthodontistenruimte en een klein orthodontisch museum gemaakt.

28/29-03-2019
De orthodontisten Hayé Remmelink en Goan Tan nemen deel aan het tweedaags voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVvO presenteert dr. Remmelink een in memoriam van de bekende Utrechtse orthodontist mevrouw Anne Elema. Zie onder de datum 14-02-2019 voor meer informatie over haar.

25-03-2019
De in de tandheelkunde en orthodontie beroemde prof. dr. Frans P.G.M. van der Linden is overleden. Hij was van 1962 tot 1995 hoogleraar Orthodontie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van der Linden heeft grote betekenis gehad voor de ontwikkeling van het vakgebied in Nederland en Europa. Hij publiceerde talloze orthodontische leerboeken voor het tandheelkundige onderwijs en voerde een gestructureerde specialistenopleiding Orthodontie in, waarvan de basisprincipes door de andere Nederlandse universiteiten werden overgenomen. Later werden ze als uitgangspunt voor het harmoniseren van specialistenopleidingen in heel Europa gebruikt. Aan Van der Linden is onder meer de Dr. J.A.W. van Loonprijs van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie en de Dr. Dentz medaille van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde toegekend. Hij was ook erelid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Tevens was hij benoemd tot Honorary Fellow of the Royal College of Surgeons (UK) en vereerd met de Louise Ada Jarabak Memorial Orthodontic Teachers and Research Award van de American Association of Orthodontists. Verder was hij Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zie voor meer informatie over deze gezaghebbende hoogleraar het in memoriam dat prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman over hem schreef.

25-03-2019
In het maart-nummer van het Nederlands Tandartsenblad (NT) verschijnt van de hand van de orthodontisten dr. Hayé Remmelink en dr. Anne-Marie Renkema, beiden oud-voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), een in memoriam van de Utrechtse orthodontist mevrouw Anne Elema. Zie onder de datum 14-02-2019 voor meer informatie over deze bekende orthodontist.

24-03-2019
In het maart-nummer van het Nederlands Tandartsenblad (NT) verschijnt van de hand van de orthodontisten dr. Hayé Remmelink en dr. Anne-Marie Renkema, beiden oud-voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), een in memoriam van de Utrechtse orthodontist mevrouw Anne Elema. Zie onder de datum 14-02-2019 voor meer informatie over deze bekende orthodontist.

07-03-2019
In 2018 bezochten meer mensen van 12 jaar of ouder de mondhygiënist ten opzichte van 2014. Het aantal bezoekers van de tandarts en orthodontist bleef ongeveer gelijk. Dit blijkt de Gezondheidsenquête van het CBS. Bron: KNMT.

04-03-2019
In verband met een tekort aan tandartsen neemt het aantal buitenlandse tandartsen sterk toe. Momenteel heeft maar liefst 1 op de 6 tandartsen in Nederland elders zijn diploma behaald. De kwaliteit en continuïteit van tandheelkundige zorg is momenteel sterk afhankelijk van buitenlandse tandartsopleidingen. Bron: KNMT, Trouw, Telegraaf en NOS Journaal (Terugkijken: NOS Journaal maandag 4 maart 20 uur (scroll naar 5.04 min.).

14-02-2019
De bekende orthodontist mevrouw Anne Elema overleden. Zij had een praktijk in Utrecht en heeft jarenlang deel uitgemaakt van het schisisteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarnaast was ze lid van de redactieraad van het Nederlands Tandartsenblad (NT). Ze schreef hier talloze bijdragen voor. Ook was ze co-auteur van een logopedisch handboek. Van 2000 tot 2005 was ze secretaris van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Bij het publiek raakte ze bekend als mede-organisator van een uitgebreide tentoonstelling over orthodontie en een groots opgezette beugelmodeshow in Utrecht. Ze heeft bijna 15 jaar lang op de website van de NVvO vragen van ouders en patiënten beantwoord. Anne Elema is 70 jaar oud geworden.

08-02-2019
Dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten neemt in Enschede deel aan het symposium Van tand voor “Tandzorg” naar volledige behandelplanning van het Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET). Tijdens het congres worden moderne visies en behandelconcepten vanuit verschillende tandheelkundige vakgebieden besproken en verduidelijkt.

25-01-2019
Tegenwoordig kunnen patiënten zelf zonder diagnostiek van een orthodontist via internet doe-het-zelf-beugels bestellen. Gebitsafdrukken hiervoor kunnen patiënten zelf thuis maken en naar een bedrijf opsturen. Dit levert de patiënt vervolgens een setje doorzichtige hoesjes, waarmee deze zelf zonder controle van een orthodontist de tanden recht kan zetten. In het Nederlands Tandartsenblad (NT) wordt gewaarschuwd voor de irreversibele schade aan het gebit, tandvlees en kaakbot die bij dergelijke ongecontroleerde behandelingen kan optreden. Ook de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), American Association of Orthodontists (AAO) en de Duitse Bundeszahnärztekammer (BZK) wijzen nadrukkelijk op de gevaren en risico’s van doe-het-zelf-beugels. Bron: Nederlands Tandartsenblad nr. 1, januari 2019.

24-01-2019
Onderzoekers concluderen in het vakblad Science Advances op basis van een reeks experimenten bij mensen en muizen dat de porphyromonas gingivalis, een mondbacterie die tandvleesontsteking veroorzaakt, mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. De wetenschappers troffen dna van de P. gingivalis aan in de hersenen van alzheimerpatiënten. Ook troffen de onderzoekers meer gingipaïne in de hersenen van alzheimerpatiënten aan dan bij mensen zonder de ziekte. Gingipaïne is een enzym dat de P. gingivalis aanmaakt en dat ontstekingen veroorzaakt. In een vervolgexperiment bij muizen zagen de onderzoekers dat gingipaïne voor een toename zorgt van het eiwit beta-amyloïd in de hersenen. Dit eiwit hoopt zich bij alzheimer op in zogeheten plaques tussen hersencellen, waardoor deze cellen niet meer goed met elkaar kunnen communiceren, met dementie als gevolg. Bron: De Volkskrant.

01-01-2019
M.i.v. 01-01-2019 gelden voor orthodontie nieuwe tarieven. Deze zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. U kunt de nieuwe tarieven vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Op onze website staan de meest voorkomende tarieven.

01-01-2019
De orthodontisten en medewerkers van Almelose Orthodontisten wensen u een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid toe!

20-12-2018
De praktijk van Almelose Orthodontisten is vanwege de feestdagen tot maandag 7 januari gesloten. Voor aanmeldingen blijven we online of per email bereikbaar. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info op ons antwoordnummer: 0546825655. Wij wensen al onze patiënten (en hun ouders) prettige feestdagen en een goed nieuwjaar toe!

21-11-2018
De aanvullende pakketten voor orthodontie worden in 2019 verder uitgekleed. Het is een trend die de afgelopen jaren almaar door is gegaan. Door deze versobering van de pakketten vergoeden verzekeraars slechts een percentage van de behandelkosten, worden er wachttijden van een jaar geïntroduceerd en worden er (lagere) maximale vergoedingen ingesteld. Ook andere aanvullende pakketten, zoals die voor fysiotherapie, versoberen in 2019. Klik hier voor een overzicht. Bron: Independer.

10-11-2018
Het door dr. Remmelink samengestelde veel geraadpleegde orthodontisch woordenboek van Almelose Orthodontisten is weer helemaal ge-update. Het woordenboek wordt gebruikt door opleidingen in de orthodontie en is inmiddels het meest uitgebreide Nederlandstalig woordenboek op het vakgebied van de orthodontie.

02-11-2018
De orthodontisten en alle teamleden van Almelose Orthodontisten nemen deel aan het congres Sámen voor goede orthodontie van de Booy Foundation in Amsterdam. Tijdens het op de orthodontistenpraktijk gerichte congres geven diverse vooraanstaande sprekers voordrachten over: digitale mond- en gezichtsfotografie (Daan van Oort), pubers met beugels (dr. Mark Mieras), de effecten van orthodontie op het kaakbot en tandvlees (dr. Nop Willems), esthetiek van het gelaat (drs. Christo Boxum) en apenstreken in de orthodontistenpraktijk (drs. Patrick van Veen). Dr. Hayé Remmelink van Almelose Orthodontisten is voorzitter van de Booy Foundation en de dagvoorzitter van het congres.

29-10/02-11-2018
Op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten vindt een verbouwing plaats. Wij vragen uw excuses voor het mogelijke ongemak.

11-10-2018
Orthodontist Christo Boxum, tevens praktijkeigenaar en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), geeft in een interview in Dental Tribune een helder overzicht van zaken waar de tandarts bij een tijdige verwijzing naar de orthodontist op moet letten.

28-09-2018
Op het 13e Lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) te Amsterdam heeft dr. Hayé Remmelink van Almelose Orthodontisten de NVvO-Award uitgereikt aan orthodontist dr. Anne-Marie Renkema. De prijs wordt ieder lustrum van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) toegekend aan een onderzoeker die de afgelopen vijf jaar belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orthodontie heeft gepubliceerd. De award bestaat uit een plaquette en een geldbedrag van 2500 euro. Dr. Renkema heeft de prijs gewonnen met een promotie-onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar de lange-termijn resultaten van de draadjes die na een orthodontische behandeling achter de voortanden worden geplakt (retentiespalkjes). Dr. Remmelink is juryvoorzitter van de NVvO-Award Commissie.

07-09-2018
Dr. H.J. Remmelink neemt deel aan de bijeenkomst van de Studieclub DMO. Deze wetenschappelijke meeting tussen gezaghebbende orthodontisten uit heel Nederland vindt in Arnhem plaats. Dr. Remmelink is voorzitter van de Studieclub.

27-06-2018
In verband met de uitvaart van tandarts Taco Krol is onze praktijk op donderdag 27 juni vanaf 14:30 uur beperkt geopend. De praktijk is dan wel bereikbaar via info@orthoalmelo.nl en 0546-825655.

22-06-2018
Tot ons grote verdriet is tandarts Taco Krol op 65-jarige leeftijd volledig onverwacht komen te overlijden. Hij was sinds 1984 als tandarts in Almelo gevestigd, eerst in een eigen praktijk aan de Reggestraat en later in een groepspraktijk aan de Kieftsbeeklaan.

17/21-06-2018
Drs. B.G. Tan neemt deel aan het 94e congres van de European Orthodontic Society dat dit jaar in het Schotse Edinburgh plaatsvindt.

25-05-2018
Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan organiseert de Stichting Booy Foundation, waar dr. Remmelink voorzitter van is, een orthodontisch congres met Dr. John Bennett. Deze wereldberoemde Engelse orthodontist heeft een veelgebruikt type plaatjesbeugel ontwikkeld en heeft er diverse tekstboeken over gepubliceerd. Op 2 november van dit jaar vindt het volgende congres van de Booy Foundation plaats, een symposium voor orthodontisten met hun medewerkers. Op dit congres geven diverse gerenommeerde sprekers presentaties over uiteenlopende onderwerpen. In 2019 zijn twee Booy Foundation congressen gepland: een herhalingsröntgencursus op 12 april voor orthodontisten en praktijkmedewerkers en op 16 en 17 mei 2019 een congres met een internationale toporthodontist, Renato Cocconi. Tijdens deze meetings, die allemaal in Amsterdam plaatsvinden, treedt dr. Remmelink als moderator op.

15-04-2018
Op basis van aanbevelingen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) heeft Almelose Orthodontisten conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacy- en cookieverklaring opgesteld en op de website geplaatst. Nieuwe patiënten krijgen vanaf nu ook een AVG toestemmingsformulier voor verwerking van persoonsgegevens ter accordering meegestuurd.

13-04-2018
De website is uitgebreid met een nieuwe rubriek: evidence-based orthodontie. Hierin zijn samenvattingen opgenomen van betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek betreffende de effectiviteit van orthodontische behandelingen.

06/07-04-2018
Tijdens het 2e lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) zal dr. Remmelink als moderator optreden. Het congres wordt in de Heineken Experience te Amsterdam gehouden. Dr. Remmelink is mede-oprichter en erelid van de NVTS.

28-03-2018
Om een indruk te krijgen van een orthodontistenpraktijk loopt een oud-patiënte van dr. Remmelink, die tandheelkunde wil gaan studeren, een middag met hem in de praktijk mee.

23-03-2018
Pieter Veldstra uit Groningen wint de Gouden Beugel Award. Pieter zit in groep 7 en geeft in zijn werkstuk een helder overzicht van de verschillende typen beugels. Pieter krijgt zelf hoogstwaarschijnlijk binnenkort eerst een activator (‘blokbeugel’) en zal daarna door zijn orthodontist met een vaste beugel met gouden slotjes worden behandeld! De Gouden Beugel Award wordt tijdens iedere voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan het beste werkstuk of spreekbeurt over orthodontie en bestaat uit een schitterende plaquette met een echte gouden beugel, een oorkonde en een geldbedrag van 150 euro. Klik hier voor meer informatie over deze schitterende prijs, die inmiddels al twee keer door patiënten uit onze praktijk gewonnen is!

19-03-2018
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) maakt officieel bekend dat orthodontist B.G. Tan van Almelose Orthodontisten aan de herregistratie-eisen van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) voldoet. Drs. Tan wordt tot en met 21 maart 2023 als orthodontist in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO) ingeschreven.

27-02-2018
Een oud-patiënte van dr. Remmelink, die tandheelkunde wil gaan studeren, loopt een dag in de praktijk mee om een indruk van een orthodontistenpraktijk te krijgen.

26-02-2018
Op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten exposeert kunstenares Leny Protzman kleurrijke olieverf schilderijen. Haar vrolijke werk laat onder meer zonovergoten stadjes en landschappen in Italië en Spanje zien. Leny heeft eerder exposities gehad in Nijverdal, Delden, Ootmarsum, Westerhaar en Almelo gehad. In galeries, bejaarden- en verzorgingstehuizen. In verpleeghuis Het Meulenbelt is een permanente expositie van haar werk te zien. Klik hier voor meer informatie over Leny of bekijk de schilderijen op haar website. Belangstellenden kunnen ook via haar emailadres lpleny@hotmail.com contact met haar opnemen.

10-02-2018
Op de Achterpagina van NRC-Handelsblad verschijnt een orthodontisch Ikje van orthodontist Remmelink. Een Ikje is een korte persoonlijke ervaring of anekdote. Klik hier om het Ikje te lezen. Al eerder publiceerde dr. Remmelink diverse keren een Ikje.

19-01-2018
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) maakt officieel bekend dat dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten aan de herregistratie-eisen van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) voldoet. Dr. Remmelink wordt tot en met 21 maart 2023 opnieuw als orthodontist in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO) ingeschreven.

01-01-2018
Inmiddels is bekend dat zullen dr. Remmelink en Tan van Almelose Orthodontisten vanaf maart 2018 een verlenging van hun registratie in het Specialistenregister voor een periode van 5 jaar zullen krijgen. Beide orthodontisten voldoen aan alle hiervoor benodigde eisen.

22-12-2017
Dr. Remmelink en Tan van Almelose Orthodontisten krijgen van de Centrale Visitatiecommissie (VICO) van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) bericht dat de Klinische Visitatie van de praktijk met goed gevolg is afgesloten. Almelose Orthodontisten is op 3 november 2017 als branchegecertificeerde praktijk door een commissie bestaande uit 4 orthodontisten gevisiteerd. De beide orthodontisten ontvangen nu het bijbehorende certificaat. De visitatie maakte deel uit van de voor het Specialistenregister verplichte herregistratie van orthodontisten.

19-12-2017
Aanvullende zorgverzekeringen voor beugelbehandelingen worden almaar duurder en vergoeden steeds minder. Bovendien stellen zorgverzekeraars extra eisen, zoals een maximum vergoeding, een gedeelte door de patiënt zelf laten betalen en de voorwaarde om eerst minimaal 1 of 2 jaar bij de zorgverzekeraar aanvullend verzekerd te zijn alvorens voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Het RTL-nieuws van 19-12-2017 besteedt hier aandacht aan. Het nieuwsitem over orthodontie start als derde item, iets na de 5e minuut.

18-12-2017
Een nieuwe expositie op de begane grond van Almelose Orthodontisten van kunstenares Free Nonnekens uit Renkum. Bijzonder kleurrijke en levendige schilderijen. Bekijk HIER meer van haar schilderijen. Belangstellenden kunnen contact met haar opnemen via haar emailadres freenonnekens@outlook.com.

06-12-2017
Tandartsen in Almelo en omgeving krijgen handige kaarten met de contactgegevens van Almelose Orthodontisten. Deze kunnen bij verwijzing aan patiënten worden meegegeven. Tandartsen kunnen gratis nieuwe kaarten bij het secretariaat van Almelose Orthodontisten opvragen (info@orthoalmelo.nl of tel. 0546-825875).

03-12-2017
Vanwege de verkoop van schilderijen van de Enschedese kunstenaar Inge Zijlstra wordt haar expositie op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten ge-update. Ook geïnteresseerd in haar werk? Op Facebook en Instagram kunt u meer schilderijen van haar vinden (inge.s_gallery). Elders op de website stelt Inge zich aan u voor.

15-11-2017
‘Het tandheelkundig jaar 2018’ verschijnt, een boek dat een overzicht geeft van de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door een keur aan gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs. Ook dr. Hayé Remmelink, orthodontist van Almelose Orthodontisten, heeft er met een hoofdstuk over orthodontische diagnostiek en behandeling van OSAS bij kinderen aan bijgedragen. ‘Het tandheelkundig jaar 2018’ is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven.

03-11-2017
De praktijk van Almelose Orthodontisten wordt gevisiteerd door een commissie bestaande uit 4 orthodontisten afkomstig uit heel Nederland. De visitatie is een intercollegiale toetsing die deel uitmaakt van het verplichte vijfjaarlijkse herregistratie programma van orthodontisten. De visitatiecommissie kijkt onder meer naar:

• het vorige visitatieverslag uit 2012
• het patiënttevredenheidsonderzoek
• de mening van verwijzende tandartsen
• het oordeel van kaakchirurgen met wie de orthodontisten samenwerken
• de resultaten van afgeronde behandelingen uit een aselecte steekproef gedurende de afgelopen 5 jaar

Ook worden patiënten die in behandeling zijn door de commissie in de praktijk bekeken.

In het afsluitende eindgesprek met de orthodontisten toonde de visitatiecommissie zich buitengewoon tevreden over de kwaliteit van de behandelingen van Almelose Orthodontisten. Er volgt nog een definitief schriftelijk eindrapport waarin deze conclusie van de visitatiecommissie officieel wordt bevestigd.

23-10-2017
In verband met de herfstvakantie is de praktijk van maandag 23 tot 30 oktober gesloten.

15-10-2017
Soms kan zich bij een spalkje wel eens een probleem voordoen. www.orthoalmelo.nl besteedt er in een nieuwe rubriek aandacht aan.

02-10-2017
Op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten is een expositie met schitterende schilderijen van de Enschedese kunstenaar Inge Zijlstra. Op Facebook en Instagram kunt u meer schilderijen van haar vinden (inge.s_gallery). Elders op de website stelt Inge zich aan u voor.

Inge’s kleurrijke kunstwerken zien er mooi uit en zijn voor een leuke prijs te koop! Ze werkt ook in opdracht. Neem voor nadere informatie gerust contact met haar op (0644645358 of ingezijlstra82@gmail.com). U kunt uiteraard alle schilderijen gewoon in de praktijk bekijken. Vraag het even bij de administratie.

25-09-2017
Op de leeftijd van slechts 59 jaar komt tandarts Eric Oltmans te overlijden. Hij was in Almelo en omgeving een bekende tandarts-prothetist. Ook vervulde hij talloze bestuursfuncties in het sociale leven, zoals voorzitterschappen van de Lions en de golfclub.

07-09-2017
In het Nederlands Tandartsenblad van september verschijnt een interview met dr. Remmelink, psycholoog Tamar de Vos en logopedist Ingrid Staarink (Nt 2017: 72(14). Het interview is getiteld ‘Afleren van slechte mondgewoontes als duimen en de speen. Zuigbehoefte moet met zes maanden wel gestild zijn’. Klik hier voor een samenvatting van het interview.

04-08-2017
Het Orthodontisch Woordenboek van de website van Almelose Orthodontisten is het grootste Nederlandse woordenboek op het gebied van de orthodontie. Het woordenboek is een van de meest bezochte rubrieken van de website. Sinds vandaag is het Orthodontisch Woordenboek helemaal geactualiseerd: Orthodontisch Woordenboek 2.0. Klik hier om het woordenboek in te zien.

28-06-2017
Alle informatiefolders op de website van Almelose Orthodontisten zijn vernieuwd. Klik hier om ze te bekijken.

23-06-2017
Orthodontie wordt in Nederland beoefend door zowel tandartsen als orthodontisten. De laatsten zijn specialisten die na hun opleiding tot tandarts een in Nederland erkende specialistenopleiding hebben gevolgd. Deze fulltime academische opleiding duurt 4 jaar. Daarna moet een orthodontist verplicht een certificerings- en nascholingsprogramma volgen om als orthodontist geregistreerd te blijven. Tandartsen hebben geen specialistenopleiding gevolgd en hoeven niet aan een certificerings- en nascholingsprogramma mee te doen.

Voor patiënten die een beugel willen is het vaak onduidelijk of zij met een orthodontist of een tandarts te maken hebben. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat bijna de helft van de beugelende tandartsen zich ten onrechte als orthodontist uitgeven. In een convenant dat de KNMT, ANT, NVvO en de OVAP is nu afgesproken dat tandartsen die met beugels werken geen titel mogen gebruiken die op de wettelijk beschermde titel ‘orthodontist’ lijkt. Zij mogen zich voortaan uitsluitend ’tandarts voor orthodontie’ noemen. Neptitels als orthodontoloog, beugelspecialist, orthodontisch specialist, tandarts-orthodontist gaan daarmee tot het verleden behoren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat tandartsen die zich als orthodontist blijven voordoen boetes opleggen.

Hieronder de verschillende links naar nieuwsberichten over dit belangrijke onderwerp:
– radio-interview (klik op tijdsblokje 18.00-18.30 uur; het item start op 7:30)
– NOS-app
– Nieuwsuur (vanaf 27e minuut)

Klik hier om de eisen te zien waaraan een orthodontist moet voldoen. U kunt hier zelf in het BIG-register eenvoudig nagaan of een iemand orthodontist is. Achter ‘Specialisme’ dient dan vermeld te staan: ‘Dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist)’. Is dat niet het geval, dan is deze zorgverlener geen orthodontist.

14-06-2017
Op de Achterpagina van NRC-Handelblad staat een tandheelkundig georiënteerd Ikje van de hand van orthodontist H.J. Remmelink. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 worden. Klik hier voor het Ikje van dr. Remmelink.

28-02-2017
Na uitvoering van een her-audit door certificeringsorganisatie Roozeboom certification is komen vast te staan dat Almelose Orthodontisten voldoet aan de eisen van de Kwaliteitsmanagementsystemen NEN-EN-ISO 9001 (versie 2015). Hierdoor is Almelose Orthodontisten opnieuw ISO 9001 gecertificeerd en NVvO branchegecertificeerd. Orthodontist B.G. Tan is de kwaliteitsmanager van Almelose Orthodontisten.

18/19-05-2017
Van 18 tot 19 mei 2017 vindt in de Heineken Experience te Amsterdam het tweejaarlijkse congres van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) plaats. Het is het 10e lustrumcongres van deze internationale vereniging. De EBSO werd 50 jaar geleden in Amsterdam opgericht. De vereniging is vernoemd naar een van uitvinders van de huidige vaste apparatuur (plaatjesbeugel), de Australische orthodontist P. Raymond Begg. Dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten is voorzitter van de EBSO. Tijdens het congres treedt hij tevens als moderator op. In het verleden heeft orthodontist B.G. Tan van Almelose Orthodontisten ook deel van het bestuur van de EBSO uitgemaakt.

07-04-2017
Tijdens het landelijke congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS), dat in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein wordt gehouden, treedt dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten als moderator op. Dr. Remmelink is tevens erelid van deze vereniging.

31-03-2017
Tijdens de lustrumbijeenkomst van de Studieclub DMO in Haarlem is dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten benoemd tot voorzitter van deze club. De club is in 1971 opgericht en bestaat uit vooraanstaande Nederlandse orthodontisten. Drie keer per jaar organiseert de club een wetenschappelijke bijeenkomst.

24-03-2017
Tijdens het landelijke congres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) wordt de Gouden Beugel uitgereikt aan de 11-jarige Cerise Jansen uit Ermelo. De prijs, een schitterende plaquette met een echte gouden beugel en een geldbedrag van 150 euro, wordt jaarlijks toegekend voor het beste werkstuk over orthodontie. De Gouden Beugel is inmiddels al twee keer door patiënten uit onze praktijk gewonnen. Klik hier voor meer informatie over de Gouden Beugel.

22-03-2017
Veel pseudo-orthodontisten uit een onderzoek van de Consumentenbond uit 2016 zijn nog steeds niet duidelijk in hun voorlichting. 53 tandartspraktijken maken in 2017 nog steeds onvoldoende duidelijk dat er geen orthodontist in hun praktijk werkt, terwijl deze suggestie wel wordt gewekt. De Consumentenbond vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz) om op te treden. Iedereen kan op internet zelf in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eenvoudig nagaan of iemand orthodontist is. Bron: Consumentenbond.

01-03-2017
In een rondschrijven aan alle tandartsen in Almelo en omgeving stuurt Almelose Orthodontisten een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek dat het landelijk opererende onafhankelijke organisatie-adviesbureau Roozeboom Consulting bij de patiënten van onze praktijk heeft afgenomen. Volgens deze enquête steekt de kwaliteit van onze praktijk ver uit boven die van het landelijk gemiddelde en is het predikaat ‘excellent’ op onze praktijk van toepassing. Patiënten waarderen de behandelresultaten van Almelose Orthodontisten met een 9! Klik hier voor het volledige rapport.

15-02-2017
Uit een tevredenheidsonderzoek van het landelijk opererende onafhankelijke organisatie-adviesbureau Roozeboom Consulting blijkt dat patiënten de behandelresultaten van Almelose Orthodontisten op een 10-puntsschaal gemiddeld waarderen met een 9! Volgens onze patiënten steekt de kwaliteit van onze praktijk ver boven die van het landelijk gemiddelde uit en is het predicaat ‘excellent’ op onze prestaties van toepassing. Klik hier voor het volledige rapport.

10-02-2017
De website allesoverhetgebit.nl lanceert een serie van 5 video’s over de meestgezochte onderwerpen op de patiëntenwebsite over mondgezondheid. De eerste voorlichtingsvideo gaat over flossen, rageren en tandenstoken.

01-01-2017
De orthodontisten van Almelose Orthodontisten en hun medewerkers wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2017 toe!

09-12-2016
In de meeste regionale kranten en het Algemeen Dagblad staat dit informatieve artikel over volwassenen die steeds vaker een beugel nemen.

23-11-2016
Almelose Orthodontisten start een tevredenheidsenquête onder hun patiënten. De enquête wordt door het onafhankelijk bureau Roozeboom Consulting uitgevoerd. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De enquête wordt gebruikt om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren en nog meer rekening te kunnen houden met de wensen en verwachtingen van de patiënten en hun ouders. Ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering van Almelose Orthodontisten vindt op 28 februari 2017 in het kader van hercertificering volgens de 9001 norm een audit plaats. Tegen het eind van dat jaar, op vrijdag 3 november 2017, is er een visitatie van de praktijk door drie orthodontisten. Certificering en visitatie maken deel uit van de verplichte 5-jaarlijkse herregistratie tot orthodontist. Orthodontist B.G. Tan treedt als kwaliteitsmanager op.

17/19-11-2016
Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten geeft op een internationaal congres in het Duitse Bad Zwischenahn een twee uur durende voordracht over het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) en de rol van orthodontisten daarbij. Tevens maakt hij ook nog met een voordracht reclame voor het 50-jarige jubileumcongres van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) dat volgend jaar op 18 en 19 mei onder zijn voorzitterschap in Amsterdam plaatsvindt.

04-11-2016
Op het landelijke congres over hygiëne in de orthodontistenpraktijk van de Booy Foundation in Amsterdam treedt dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten als dagvoorzitter op. Wegens enorme belangstelling wordt dit congres voor de tweede keer herhaald. Tijdens het congres geven gerenommeerde deskundigen een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van praktijkhygiëne in de orthodontie. Alle medewerkers van Almelose Orthodontisten hebben ook aan dit hygiënecongres deelgenomen.

06-10-2016
De website van Almelose Orthodontisten is uitgebreid met informatieve hoofdstukjes over het Herbst scharnier en het Delaire apparaat. Deze beugels kunnen respectievelijk bij kinderen een kleine onderkaak en kleine bovenkaak worden toepast. De nadelen van de beugels worden in de hoofdstukjes ook aangegeven.

05-10-2016
In een rondschrijven aan alle tandartsen in Almelo en omgeving ontzenuwen de orthodontisten dr. Remmelink en Tan van Almelose Orthodontisten een aantal geruchten van onbekende herkomst. In de eerste plaats laten zij weten dat zij in tegenstelling tot wat zonder hun medeweten op sommige websites, zoals Independer, stond gewoon nieuwe patiënten zonder wachttijd aannemen. Patiënten kunnen zich zoals altijd telefonisch (0546-825655), brief, e-mail (info@orthoalmelo.nl) of op www.orthoalmelo.nl online aanmelden. In de tweede plaats laten de orthodontisten weten dat zij stellig voornemens zijn om hun praktijk voor onbepaalde tijd te continueren. Volgend jaar neemt de praktijk Almelose Orthodontisten zoals gebruikelijk deel aan de periodieke certificering en visitatie voor de vijfjaarlijkse herregistratie als orthodontist.

03-10-2016
Zorgverzekeraar VGZ deelt mee dat zij haar beslissing om orthodontie met ingang van 2017 alleen nog te vergoeden wanneer die zorg wordt verleend door een orthodontist of een tandarts die is ingeschreven in het zogenaamde OK-register van de OVAP vooralsnog zal opschorten. Bron: KNMT.nl

30-09-2016
Het praktijkpand van Almelose Orthodontisten krijgt een nieuwe raambestickering die de praktijk een modernere uitstraling geeft. Ook is de wachtkamer gezelliger ingericht. De reacties van patiënten en hun ouders zijn zonder uitzondering zeer positief.

23-09-2016
Op het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) in Leiden geeft dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten twee voordrachten over het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS). Hij gaat hierbij ook in op de behandeling van OSAS bij kinderen met beugels.Tijdens het congres verzorgen sprekers uit andere medische vakgebieden, zoals kaakchirurgie en longgeneeskunde, eveneens presentaties. Ook de wereldwijd bekende kno-arts Nico de Vries zal op het congres optreden. Onlangs, op 20 mei 2016, is deze aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Universiteit van Amsterdam (UvA) tot hoogleraar in de tandheelkundige slaapgeneeskunde benoemd.

08-08/09-08-2016
Dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten neemt samen met orthodontist dr. Wagemans in het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) het afsluitende examen van de orthodontisten in opleiding van ACTA af. Tijdens het examen worden de diagnostische kennis en praktische vaardigheden van de examenkandidaten op het gebied van de orthodontie van de 4-jarige opleiding geëxamineerd. Bovendien wordt nagegaan of de kandidaten aan alle opleidingseisen voldoen. Orthodontisten in opleiding die het examen met goed gevolg hebben afgesloten kunnen zich hierna als orthodontist in het BIG-specialistenregister inschrijven.

01-08/15-08-2016
De praktijk Almelose Orthodontisten is van 1 augustus tot 15 augustus 2016 wegens vakantie gesloten. Kijk voor spoedgevallen op de spoed-vakantie-pagina van deze website.

11-06-2016
Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over hun tandarts. Ze geven de tandarts en de tandartspraktijk gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Mondhygiënisten scoren met een 8,1 ook erg hoog. Dat blijkt uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF.

07-06-2016
Naar aanleiding van onderzoek van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat bijna de helft van tandartspraktijken die beugelbehandelingen aanbieden zich ten onrechte als orthodontist voordoen, is een meldpunt voor titelmisbruik ingesteld. Meldingen kunnen naar het secretariaat van de Sectie Tandarts-specialisten (STS) van de KNMT worden gemaild. Het emailadres is: b.horst@knmt.nl. De STS gaat vervolgens met de melding aan de slag. Iedereen kan zelf controleren of een zorgverlener echt orthodontist is door zijn naam of BIG-registratienummer op bigregister.nl in te vullen. Uitsluitend een tandarts met specialisatie ‘dento-maxillaire orthopaedie’ (orthodontie)’ achter zijn naam is orthodontist.

07-06-2016
Minister Schippers van VWS wil mondhygiënisten zelfstandig laten boren, verdoven en röntgenfoto’s laten maken. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de KNMT leidt dat tot risicovolle situaties voor de patiënt.

25-05-2016
Uitsluitend tandartsen die zich na hun studie vier jaar lang full-time aan een erkende universiteit in de orthodontie hebben gespecialiseerd mogen zich ‘orthodontist’ noemen. Echter van de 150 door de Consumentenbond onderzochte websites van tandartspraktijken die beugelbehandelingen doen er 64 net alsof ze ook specialist zijn. Als je wilt controleren of een zorgverlener echt orthodontist is, kun je zijn naam of BIG-registratienummer op bigregister.nl invullen. Alleen een tandarts met specialisatie ‘dento-maxillaire orthopaedie’ (orthodontie)’ achter zijn naam is orthodontist. Dr. Remmelink en Tan zijn respectievelijk onder de BIG-nummers 19023444102 en 59024212802 in het BIG-register ingeschreven. Bron: Consumentengids, juni 2016.

25/28-04-2016
Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten geeft in China voordrachten aan de universiteiten van Shanghai en Wuhan.

07-04-2016
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft geoordeeld dat de maximumtarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert voor orthodontische zorg, die niet in de basisverzekering zit, eerst aan het Europese recht moeten worden getoetst voordat ze mogen worden vastgesteld. De uitspraak heeft betrekking op het merendeel van de orthodontische behandelingen in Nederland. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

18-03-2016
Tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) is de Gouden Beugel opnieuw uitgereikt. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt voor het beste werkstuk of spreekbeurt over orthodontie. Klik hier voor meer informatie over deze mooie prijs, die inmiddels al twee keer door patiënten uit onze praktijk gewonnen is.

10-03-2016
Mensen hebben tijdens de evolutie een relatief groot brein en kleine tanden gekregen. Volgens onderzoekers Katherine Zink en Daniel Lieberman van de Harvard University heeft de mens zijn kleine tanden te danken aan het gebruik van stenen werktuigen waarmee zijn voorouders vanaf zo’n 3 miljoen jaar geleden vlees voor het eten in kleine stukjes is begonnen te snijden. Bron: Nature, 10-03-2016.

01-03-2016
Uit een uitgebreid wetenschappelijk literatuuronderzoek (systematisch review en meta-analyse) blijkt dat nikkelallergie bij 19% van de bevolking voorkomt, bij 6% van de mannen en 27% van de vrouwen. Een orthodontische behandeling verlaagt het voorkomen van nikkelallergie. Er zijn sterke aanwijzingen dat intraoraal contact met nikkel een beschermende werking tegen deze allergie geeft. Bronnen: Contact Dermatitis 2015; 73: 1014 en Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 2016; 123: 155.

23-02-2016
Dit jaar werkt onze secretaresse Renate ten Hartog-Holtkamp 25 jaar in onze praktijk! Om dit te vieren is ze ‘ontvoerd’ voor een verrassingsetentje met haar gezin, de orthodontisten en alle medewerkers van Almelose Orthodontisten. Twee andere medewerkers gingen haar inmiddels voor.

05-02-2016
In Amsterdam wordt het congres ‘Hygiëne in de orthodontistenpraktijk’ van de Stichting Booy Foundation herhaald, een landelijk congres voor orthodontisten en hun team. Gerenommeerde deskundigen laten tijdens het congres zien hoe praktijkhygiëne in de orthodontie volgens de allerlaatste inzichten georganiseerd moet zijn. Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten, tevens voorzitter van de stichting, treedt er als dagvoorzitter op. De orthodontisten en praktijkmedewerkers van Almelose Orthodontisten hebben eerder aan dit congres deelgenomen en hebben hun praktijkhygiëneprotocollen inmiddels op basis van de tijdens het congres gedane aanbevelingen aangepast. Ook het herhalingscongres was helemaal volgeboekt en vanwege de grote belangstelling wordt het congres op 4 november voor een tweede keer eveneens met dr. Remmelink als moderator herhaald.

05-02-2016
Wetenschappers van de Universiteit Groningen hebben een nieuw type 3D-print-polymeer ontwikkeld dat in staat is 99 procent van schadelijke mondbacteriën bij het eerste contact te doden. Hoewel verder onderzoek nodig is voordat het antimicrobiele materiaal toegepast kan worden in de medische praktijk, zijn de resultaten tot nu toe veelbelovend voor een veelheid aan toekomstige toepassingen. Ook in de orthodontie kan de uitvinding van groot belang zijn om problemen ten gevolge van tandplaque tegen te gaan.

31-12-2015
De website orthoalmelo.nl van Almelose Orthodontisten is in 2015 in totaal 51.530 keer bezocht. Er waren meer dan een miljoen hits. De meeste belangstelling ging uit naar de items Home, Historie, Orthodontisch woordenboek, Contact en Wanneer een draadje achter de tanden en wanneer een uitneembare afbouwbeugel?. De website wordt door veel scholieren uit heel Nederland en Vlaanderen gebruikt als naslagbron voor werkstukken en spreekbeurten. Al twee keer hebben patiënten van Almelose Orthodontisten de jaarlijkse Gouden Beugel-prijs van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) voor het beste werkstuk over orthodontie gewonnen!

01-01-2016
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past per 1 januari 2016 de tarieven voor het plaatsen van vastzittende (plaatjes- of slotjes-) beugels aan. Het tarief voor het plaatsen van een vaste beugel in één sessie gaat omhoog; dat voor het plaatsen in twee sessies omlaag. Bovendien worden de regels voor het declareren van materiaal- en techniekkosten van vastzittende beugels aangepast. Verder blijven de tarieven voor orthodontie vrijwel ongewijzigd.

26/27-11-2015
In Haarlem vindt het tweejaarlijkse internationale congres ‘BSSO’ voor orthodontisten en kaakchirurgen plaats. Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten treedt er als dagvoorzitter op.

13-11-2015
De orthodontisten en praktijkmedewerkers nemen deel aan het congres ‘Hygiëne in de orthodontistenpraktijk’. Dit landelijke congres voor orthodontisten en hun team vindt in Amsterdam plaats. Tijdens het congres leggen gerenommeerde deskundigen uit hoe praktijkhygiëne in de orthodontie volgens de allerlaatste inzichten in elkaar steekt. Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten treedt als moderator op. De orthodontisten en de medewerkers van Almelose Orthodontisten volgen regelmatig nascholingscursussen en congressen op het gebied van de orthodontie.

12-11-2015
In Zwolle vindt de begrafenisplechtigheid plaats van de bekende orthodontist Molouk Milani. Zij was een buitengewoon spontane en betrokken zorgverlener die heel veel voor haar patiënten over had en in de orthodontie buitengewoon actief was. Daarnaast zette zich ook intensief in voor diverse patiëntenverenigingen. Om patiënten meer inspraak te geven bij hun eigen behandeling heeft ze de stichting patientenstem.nu opgericht. Haar overlijden wordt binnen en buiten het vakgebied erg betreurd. Molouk is 44 jaar oud geworden.

03-11-2015
Minister Edith Schippers gaat een taaleis invoeren voor artsen en tandartsen uit de Europese Unie die in Nederland willen werken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Die artsen en tandartsen moeten vóór inschrijving in het BIG-register een bewijs van voldoende Nederlandse vaardigheid kunnen laten zien.

01-11-2015
Steeds meer zorgverzekeraars maken hun premies en verzekeringsvoorwaarden voor 2016 bekend. Klik hier voor de beste vergoeding voor orthodontie in 2016.

27/29-10-2015
Derdejaars studente Tandheelkunde mw. Megan Vulic van de Rijksuniversiteit Groningen loopt stage in de praktijk van Almelose Orthodontisten.

26-10-2015
Langdurige borstvoeding vermindert de kans op scheve tanden bij kinderen. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in de Journal Pediatrics.

21-10-2015
Een slechte adem is een grote afknapper bij een eerste date. Dit blijkt uit een onderzoek van de British Dental Health Foundation.

19-10-2015
Het flossen van de tanden wordt vaak aangeraden door tandartsen. Maar wist je dat het eigenlijk meer kwaad doet dan goed? Veel mensen flossen verkeerd, en duwen zo bacteriën en tandplak in het tandvlees. Met alle nadelige gevolgen van dien. Bron: www.rtlnieuws.nl, 19-10-2015.

03-10-2015
De aandoening oligodontie (= het ontbreken van 6 of meer tanden in aanleg) komt in Europa bij 14 op de 10.000 mensen voor. UMC Utrecht heeft het gen gevonden dat hiervoor verantwoordelijk is. De vondst van het zogenaamde LPR6-gen maakt het mogelijk om patiënten beter te diagnosticeren, voor te lichten en een behandeling op maat te ontwikkelen. De resultaten zijn gepubliceerd in The American Journal of Human Genetics.

24/25-09-2015
Op het landelijke congres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) in Zwolle geeft dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten een voordracht. Tijdens dit congres treedt hij tevens als moderator op. Ruimtevaarder André Kuipers treedt tijdens het congres als gastspreker op.

14-09-2015
De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond verplicht met ingang van het seizoen 2015-2016 het dragen van een mondbeschermer (‘hockeybitje’) in georganiseerde wedstrijden.

11-09-2015
Onder voorzitterschap van de Almelose orthodontist dr. H.J. Remmelink vindt in Twente een bijeenkomst van de landelijke Studieclub DMO plaats. Tijdens het symposium zullen orthodontist Boxum (Heerenveen), longarts Eijsvogel (Enschede), orthodontist Breuning (Nijmegen) en kaakchirurg Witsenburg (Almelo/Enschede) presentaties verzorgen. De in 1971 opgerichte Studieclub DMO is de oudste studieclub van orthodontisten in Nederland. Diverse vooraanstaande orthodontisten maken deel uit van deze club.

01-07-2015
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kort orthodontiebehandelingen met 1,48%.

21-05-2015
Orthodontist dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten verzorgt in de Hengelose locatie van het ziekenhuis ZGT voor longartsen een voordracht over het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) en mandibulaire repositie-apparaten (MRA’s).

16-05-2015
Orthodontist dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten is gekozen tot president van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO). Van 17 tot 20 mei 2017 zal onder zijn voorzitterschap in Amsterdam het tweejaarlijkse internationale orthodontische congres van deze Europese vereniging worden georganiseerd. De EBSO is vernoemd naar de in het vakgebied beroemde Australische orthodontist P.R. Begg (1898–1983), een van de grondleggers van de vastzittende orthodontische apparatuur (‘plaatjesbeugel’).

13/16-05-2015
Orthodontist B.G. Tan van Almelose Orthodontisten is medeorganisator van het Europese congres dat de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) van 13 tot 16 mei 2015 in Leiden organiseert. Tijdens het congres geeft de Almelose orthodontist dr. H.J. Remmelink de Kees Booy Memorial Lecture, een eervolle lezing die de EBSO ter nagedachtenis van legendarische Nederlandse orthodontist professor Kees Booy heeft ingesteld.

01-01-2015
De orthodontisten en medewerkers van Almelose Orthodontisten wensen u een voorspoedig 2015! Dertig jaar geleden werd onze praktijk opgericht. Onze assistente Ivonne Kempers-Leferink werkt al vanaf het allereerste begin in onze praktijk en viert dit jaar dus haar 6e lustrum! Tegenwoordig zijn veel ouders van onze jonge patiënten destijds zelf door onze orthodontisten behandeld!

17-12-2014
Het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben, is voorlopig van de baan. Drie PvdA-senatoren stemden vandaag tegen, waardoor de benodigde meerderheid van 38 stemmen niet werd gehaald. Bron: Volkskrant.

16-12-2014
De budgetpolis, de goedkope ziektekostenverzekering die dit jaar aan 600.000 mensen is verkocht, blijkt patiënten in grote financiële problemen te kunnen brengen. De polis, die sommige ziekenhuizen of sommige medische verrichtingen aldaar uitsluit van vergoeding van medische behandelingen, leidt tot onverwachte hoge kosten. Bron: NRC Handelsblad.

27/30-02-2020
In de praktijk van Almelose Orthodontisten loopt een stagiaire voor haar opleiding een aantal dagen mee.

27/30-01-2020
In de praktijk van Almelose Orthodontisten loopt een stagiaire voor haar opleiding een aantal dagen mee.

17-01-2020
Uit de enquête die eind 2019 onder de patiënten van Almelose Orthodontisten in het kader van HKZ-ISO 9001-certificering door het onafhankelijke bureau Roozeboom Consulting is uitgevoerd blijkt dat patiënten onze praktijk  een 8,5 geven.

14-01-2020
In het kader van HKZ-ISO 9001-certificering vindt er in de praktijk van Almelose Orthodontisten een audit plaats door het onafhankelijke bureau Roozeboom Consulting.

20-12-2019/06-01-2020
In verband met de feestdagen is de praktijk tot 6 januari gesloten. Nieuwe patiënten kunnen zich online of via email aanmelden. Klik bij een probleem met een beugel op Beugel-EHBO. Meer informatie: 0546 825 655.

28/29-11-2019
Orthodontist B.G. Tan neemt deel aan Biennial Symposium Surgical Orthodontics (BSSO) in Haarlem, een congres voor orthodontisten en kaakchirurgen.

21-11-2019
Momenteel worden er online doorzichtige beugels aangeboden om thuis zelf een orthodontische behandeling uit te voeren. Deze ‘doe-het-zelf-beugels’ kunnen het gebit en kaakbot blijvend beschadigen. Almelose Orthodontisten heeft geen bemoeienis met dit soort beugels en raadt het gebruik ervan af. Bekijk voor meer informatie het statement van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO).

28-09-2019
www.beugel.nl, een populaire site met betrouwbare en up-to-date informatie over orthodontie, is volledig vernieuwd. De site is Nederlandstalig. Er staan ook filmpjes over beugelbehandelingen en interviews met patiënten op. De site is gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Orthodontie (SBO). Deze stichting is in 1984 opgericht door professor dr. B. Prahl-Andersen, hoogleraar en afdelingshoofd Orthodontie van ACTA, de tandartsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

26/27-09-2019
De orthodontisten dr. H.J. Remmelink en B.G. Tan van Almelose Orthodontisten nemen deel aan een congres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) in Valkenburg. In verband hiermee is de praktijk van 26 t/m/ 29 september gesloten. Klik hier voor een probleem met een beugel. Meer informatie: 0546825655.

15-09-2019
Bij een open beet komen de voortanden bij het dichtbijten niet tegen elkaar aan. De gebitsafwijking wordt vaak in verband gebracht met duim- of vingerzuigen en het tussen de tanden houden van tong. Braziliaanse onderzoekers tonen aan dat de kwaliteit van leven van 8-10 jaar oude kinderen met een open beet door een orthodontische behandeling significant verbetert. Bron: Am J Orthod Dentofac Orthop 2019; 156: 303-11.

13-09-2019
Orthodontist dr. Remmelink neemt deel aan een bijeenkomst van de Studieclub DMO, een bijna 50 jaar oude club bestaande uit vooraanstaande orthodontisten uit heel Nederland. Hij houdt er tevens een voordracht over de behandeling van patiënten met een grote overbeet. Dr. Remmelink is voorzitter van de studieclub.

30-08-2019
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ronde Zaal van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden de certificaten uitgereikt aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het afsluitende examen van de 4-jarige specialistenopleiding Orthodontie aan het UMCG. De certificaten worden tijdens de ceremonie ten overstaan van alle aanwezigen door dr. Remmelink (lid van de examencommissie) en professor dr. Ren (opleider en hoofd afdeling Orthodontie) getekend.

19-07-2019
De website van Almelose Orthodontisten is uitgebreid met een rubriek Orthodontische apps.

15-07/26-08-2019
In verband met de zomervakantie is de praktijk van 15 juli tot 26 augustus beperkt geopend. Van 29 juli tot 12 augustus is de praktijk gesloten. Nadere informatie via telefoonnummer 0546-825655.

11/12-07-2019
Orthodontist dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten neemt als lid van de landelijke toetsingscommissie het afsluitende examen af van de orthodontisten die aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de 4-jarige specialistenopleiding Orthodontie afgerond hebben. Hij doet dit samen met orthodontist dr. P.A.H.M. Wagemans uit Heerlen. Professor dr. Y. Ren, opleider van de specialistenopleiding Orthodontie aan het UMCG en afdelingshoofd, is toehoorder tijdens het examen. Er zijn 5 kandidaten en het examen neemt 2 dagen in beslag. Gedurende deze periode neemt orthodontist B.G. Tan de praktijk waar.

02-07-2019
Volgens recent onderzoek van de Universiteit van Adelaide (Australië) leidt een orthodontische behandeling niet tot meer zelfvertrouwen op volwassen leeftijd.
Bron: Orthodontics and Craniofacial Research, 27-05-2019.

02-07-2019
Een vondst van twee melktanden op een archeologische vindplaats in het noordoosten van Siberië toont aan dat daar in de ijstijd een tot nu toe onbekende mensensoort heeft geleefd. De nieuwe mensensoort wordt ‘Ancient North Siberians’ genoemd en is hoogstwaarschijnlijk verwant aan indiaanse voorouders. Tijdens ijstijd was de zeespiegel namelijk zo laag dat mensen vanuit Siberië over de deels drooggelegen Beringsstraat Alaska konden bereiken.
Bron: Nature, 05-06-2019.

20-06-2019
De website van Almelose Orthodontisten is uitgebreid met de rubriek Orthodontische blogs, waarin blogs met goede en actuele informatie over orthodontie en wetenschappelijk onderzoek zijn opgenomen. De blogs zijn geselecteerd door Kevin O’Brien, hoogleraar aan de University of Manchester.

20-06-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de orthodontie tarieven en prestaties voor 2020 bekend. Klik hier voor de lijst met tarieven en prestaties op de website van de NZa.

15/16-06-2019
De orthodontisten Hayé Remmelink en Goan Tan van Almelose Orthodontisten nemen deel aan het tweedaagse congres dat de European Orthodontic Society of Orthodontics (EBSO) in Bonn organiseert. Het congresthema is: BEGG meets BENEfit! Talloze internationaal experts, onder wie wereldberoemde orthodontisten als Björn Ludwig, Benedict Wilmes en Ravi Nanda, presenteren op het congres de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van orthodontische behandelingen met skeletale verankering, zoals botankers en minischroeven. Als vice-president van de EBSO treedt reikt dr. Remmelink tijdens het symposium traditiegetrouw een cadeau aan Björn Ludwig uit. Voorafgaande aan het congres volgt dr. Remmelink in Bonn een cursus over skeletale verankering.

16/17-05-2019
Minister Bruins voor Medische Zorg zet het 5 jaar durende experiment in de gezondheidszorg door, dat mondhygiënisten de mogelijkheid biedt om zonder tussenkomst van een tandarts gaatjes te boren, verdoving te geven en röntgenfoto’s te maken.

06-05-2019
Het landelijk opererende organisatie-adviesbureau Roozeboom Consulting met als specialisatie kwaliteitsmanagement, houdt een tevredenheidsenquête onder de patiënten en ouders van Almelose Orthodontisten. Het team van Almelose Orthodontisten biedt excuses aan voor het mogelijke ongemak en bedankt iedereen voor deelname aan de enquête!

12-04-2019
Orthodontist Goan Tan neemt deel aan het reünistencongres 70 jaar Tandheelkunde Groningen van alumni Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

12-04-2019
Medewerkers van Almelose Orthodontisten volgen in Amsterdam een röntgencursus die wordt verzorgd dr. Gerard Sanderink, tandheelkundig radioloog van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De cursus duurt de gehele dag en wordt georganiseerd door de Booy Foundation, een stichting waar dr. Hayé Remmelink voorzitter van is. Remmelink treedt tijdens de cursus ook als moderator op.

05-04-2019
Orthodontist Hayé Remmelink neemt deel aan een bijeenkomst van de Studieclub DMO, een club bestaande uit gezaghebbende orthodontisten uit heel Nederland. Dr. Remmelink geeft er ook 2 presentaties. Hij is voorzitter van de studieclub.

29-03-2019
Tijdens de voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) wordt de Gouden Beugel Award 2019 uitgereikt aan Lisa ten Bolscher (12) en Brechtje Pluimers (11). De Gouden Beugel is de prijs voor het beste werkstuk of presentatie over orthodontie, de orthodontist of over een orthodontische behandeling. Elk jaar, tijdens de voorjaarsvergadering van de NVvO, wordt de Gouden Beugel op feestelijke wijze uitgereikt. De prijs bestaat uit een plaquette met een échte gouden beugel, een oorkonde en een bedrag van € 150,00. Klik hier voor meer informatie over de prijs. Brechtje en Lisa hadden samen een leuke en leerzame presentatie over het beroep orthodontist aan leerlingen van groep 8 hebben gegeven. Hiervoor hadden zij zich in het beroep orthodontist verdiept en orthodontist Bregje de Bondt uit Holten geïnterviewd. Het interview hebben zij vervolgens voor de klas nagespeeld, waarbij Brechtje de orthodontist en Lisa de patiënt speelde. Ook hadden ze de inrichting van de klas omgetoverd in een orthodontistenruimte en een klein orthodontisch museum gemaakt.

28/29-03-2019
De orthodontisten Hayé Remmelink en Goan Tan nemen deel aan het tweedaags voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVvO presenteert dr. Remmelink een in memoriam van de bekende Utrechtse orthodontist mevrouw Anne Elema. Zie onder de datum 14-02-2019 voor meer informatie over haar.

25-03-2019
De in de tandheelkunde en orthodontie beroemde prof. dr. Frans P.G.M. van der Linden is overleden. Hij was van 1962 tot 1995 hoogleraar Orthodontie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van der Linden heeft grote betekenis gehad voor de ontwikkeling van het vakgebied in Nederland en Europa. Hij publiceerde talloze orthodontische leerboeken voor het tandheelkundige onderwijs en voerde een gestructureerde specialistenopleiding Orthodontie in, waarvan de basisprincipes door de andere Nederlandse universiteiten werden overgenomen. Later werden ze als uitgangspunt voor het harmoniseren van specialistenopleidingen in heel Europa gebruikt. Aan Van der Linden is onder meer de Dr. J.A.W. van Loonprijs van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie en de Dr. Dentz medaille van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde toegekend. Hij was ook erelid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Tevens was hij benoemd tot Honorary Fellow of the Royal College of Surgeons (UK) en vereerd met de Louise Ada Jarabak Memorial Orthodontic Teachers and Research Award van de American Association of Orthodontists. Verder was hij Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zie voor meer informatie over deze gezaghebbende hoogleraar het in memoriam dat prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman over hem schreef.

25-03-2019
In het maart-nummer van het Nederlands Tandartsenblad (NT) verschijnt van de hand van de orthodontisten dr. Hayé Remmelink en dr. Anne-Marie Renkema, beiden oud-voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), een in memoriam van de Utrechtse orthodontist mevrouw Anne Elema. Zie onder de datum 14-02-2019 voor meer informatie over deze bekende orthodontist.

24-03-2019
In het maart-nummer van het Nederlands Tandartsenblad (NT) verschijnt van de hand van de orthodontisten dr. Hayé Remmelink en dr. Anne-Marie Renkema, beiden oud-voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), een in memoriam van de Utrechtse orthodontist mevrouw Anne Elema. Zie onder de datum 14-02-2019 voor meer informatie over deze bekende orthodontist.

07-03-2019
In 2018 bezochten meer mensen van 12 jaar of ouder de mondhygiënist ten opzichte van 2014. Het aantal bezoekers van de tandarts en orthodontist bleef ongeveer gelijk. Dit blijkt de Gezondheidsenquête van het CBS. Bron: KNMT.

04-03-2019
In verband met een tekort aan tandartsen neemt het aantal buitenlandse tandartsen sterk toe. Momenteel heeft maar liefst 1 op de 6 tandartsen in Nederland elders zijn diploma behaald. De kwaliteit en continuïteit van tandheelkundige zorg is momenteel sterk afhankelijk van buitenlandse tandartsopleidingen. Bron: KNMT, Trouw, Telegraaf en NOS Journaal (Terugkijken: NOS Journaal maandag 4 maart 20 uur (scroll naar 5.04 min.).

14-02-2019
De bekende orthodontist mevrouw Anne Elema overleden. Zij had een praktijk in Utrecht en heeft jarenlang deel uitgemaakt van het schisisteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarnaast was ze lid van de redactieraad van het Nederlands Tandartsenblad (NT). Ze schreef hier talloze bijdragen voor. Ook was ze co-auteur van een logopedisch handboek. Van 2000 tot 2005 was ze secretaris van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Bij het publiek raakte ze bekend als mede-organisator van een uitgebreide tentoonstelling over orthodontie en een groots opgezette beugelmodeshow in Utrecht. Ze heeft bijna 15 jaar lang op de website van de NVvO vragen van ouders en patiënten beantwoord. Anne Elema is 70 jaar oud geworden.

08-02-2019
Dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten neemt in Enschede deel aan het symposium Van tand voor “Tandzorg” naar volledige behandelplanning van het Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET). Tijdens het congres worden moderne visies en behandelconcepten vanuit verschillende tandheelkundige vakgebieden besproken en verduidelijkt.

25-01-2019
Tegenwoordig kunnen patiënten zelf zonder diagnostiek van een orthodontist via internet doe-het-zelf-beugels bestellen. Gebitsafdrukken hiervoor kunnen patiënten zelf thuis maken en naar een bedrijf opsturen. Dit levert de patiënt vervolgens een setje doorzichtige hoesjes, waarmee deze zelf zonder controle van een orthodontist de tanden recht kan zetten. In het Nederlands Tandartsenblad (NT) wordt gewaarschuwd voor de irreversibele schade aan het gebit, tandvlees en kaakbot die bij dergelijke ongecontroleerde behandelingen kan optreden. Ook de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), American Association of Orthodontists (AAO) en de Duitse Bundeszahnärztekammer (BZK) wijzen nadrukkelijk op de gevaren en risico’s van doe-het-zelf-beugels. Bron: Nederlands Tandartsenblad nr. 1, januari 2019.

24-01-2019
Onderzoekers concluderen in het vakblad Science Advances op basis van een reeks experimenten bij mensen en muizen dat de porphyromonas gingivalis, een mondbacterie die tandvleesontsteking veroorzaakt, mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. De wetenschappers troffen dna van de P. gingivalis aan in de hersenen van alzheimerpatiënten. Ook troffen de onderzoekers meer gingipaïne in de hersenen van alzheimerpatiënten aan dan bij mensen zonder de ziekte. Gingipaïne is een enzym dat de P. gingivalis aanmaakt en dat ontstekingen veroorzaakt. In een vervolgexperiment bij muizen zagen de onderzoekers dat gingipaïne voor een toename zorgt van het eiwit beta-amyloïd in de hersenen. Dit eiwit hoopt zich bij alzheimer op in zogeheten plaques tussen hersencellen, waardoor deze cellen niet meer goed met elkaar kunnen communiceren, met dementie als gevolg. Bron: De Volkskrant.

01-01-2019
M.i.v. 01-01-2019 gelden voor orthodontie nieuwe tarieven. Deze zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. U kunt de nieuwe tarieven vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Op onze website staan de meest voorkomende tarieven.

01-01-2019
De orthodontisten en medewerkers van Almelose Orthodontisten wensen u een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid toe!

20-12-2018
De praktijk van Almelose Orthodontisten is vanwege de feestdagen tot maandag 7 januari gesloten. Voor aanmeldingen blijven we online of per email bereikbaar. Klik hier voor problemen met een beugel. Meer info op ons antwoordnummer: 0546825655. Wij wensen al onze patiënten (en hun ouders) prettige feestdagen en een goed nieuwjaar toe!

21-11-2018
De aanvullende pakketten voor orthodontie worden in 2019 verder uitgekleed. Het is een trend die de afgelopen jaren almaar door is gegaan. Door deze versobering van de pakketten vergoeden verzekeraars slechts een percentage van de behandelkosten, worden er wachttijden van een jaar geïntroduceerd en worden er (lagere) maximale vergoedingen ingesteld. Ook andere aanvullende pakketten, zoals die voor fysiotherapie, versoberen in 2019. Klik hier voor een overzicht. Bron: Independer.

10-11-2018
Het door dr. Remmelink samengestelde veel geraadpleegde orthodontisch woordenboek van Almelose Orthodontisten is weer helemaal ge-update. Het woordenboek wordt gebruikt door opleidingen in de orthodontie en is inmiddels het meest uitgebreide Nederlandstalig woordenboek op het vakgebied van de orthodontie.

02-11-2018
De orthodontisten en alle teamleden van Almelose Orthodontisten nemen deel aan het congres Sámen voor goede orthodontie van de Booy Foundation in Amsterdam. Tijdens het op de orthodontistenpraktijk gerichte congres geven diverse vooraanstaande sprekers voordrachten over: digitale mond- en gezichtsfotografie (Daan van Oort), pubers met beugels (dr. Mark Mieras), de effecten van orthodontie op het kaakbot en tandvlees (dr. Nop Willems), esthetiek van het gelaat (drs. Christo Boxum) en apenstreken in de orthodontistenpraktijk (drs. Patrick van Veen). Dr. Hayé Remmelink van Almelose Orthodontisten is voorzitter van de Booy Foundation en de dagvoorzitter van het congres.

29-10/02-11-2018
Op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten vindt een verbouwing plaats. Wij vragen uw excuses voor het mogelijke ongemak.

11-10-2018
Orthodontist Christo Boxum, tevens praktijkeigenaar en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), geeft in een interview in Dental Tribune een helder overzicht van zaken waar de tandarts bij een tijdige verwijzing naar de orthodontist op moet letten.

28-09-2018
Op het 13e Lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) te Amsterdam heeft dr. Hayé Remmelink van Almelose Orthodontisten de NVvO-Award uitgereikt aan orthodontist dr. Anne-Marie Renkema. De prijs wordt ieder lustrum van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) toegekend aan een onderzoeker die de afgelopen vijf jaar belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orthodontie heeft gepubliceerd. De award bestaat uit een plaquette en een geldbedrag van 2500 euro. Dr. Renkema heeft de prijs gewonnen met een promotie-onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar de lange-termijn resultaten van de draadjes die na een orthodontische behandeling achter de voortanden worden geplakt (retentiespalkjes). Dr. Remmelink is juryvoorzitter van de NVvO-Award Commissie.

07-09-2018
Dr. H.J. Remmelink neemt deel aan de bijeenkomst van de Studieclub DMO. Deze wetenschappelijke meeting tussen gezaghebbende orthodontisten uit heel Nederland vindt in Arnhem plaats. Dr. Remmelink is voorzitter van de Studieclub.

27-06-2018
In verband met de uitvaart van tandarts Taco Krol is onze praktijk op donderdag 27 juni vanaf 14:30 uur beperkt geopend. De praktijk is dan wel bereikbaar via info@orthoalmelo.nl en 0546-825655.

22-06-2018
Tot ons grote verdriet is tandarts Taco Krol op 65-jarige leeftijd volledig onverwacht komen te overlijden. Hij was sinds 1984 als tandarts in Almelo gevestigd, eerst in een eigen praktijk aan de Reggestraat en later in een groepspraktijk aan de Kieftsbeeklaan.

17/21-06-2018
Drs. B.G. Tan neemt deel aan het 94e congres van de European Orthodontic Society dat dit jaar in het Schotse Edinburgh plaatsvindt.

25-05-2018
Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan organiseert de Stichting Booy Foundation, waar dr. Remmelink voorzitter van is, een orthodontisch congres met Dr. John Bennett. Deze wereldberoemde Engelse orthodontist heeft een veelgebruikt type plaatjesbeugel ontwikkeld en heeft er diverse tekstboeken over gepubliceerd. Op 2 november van dit jaar vindt het volgende congres van de Booy Foundation plaats, een symposium voor orthodontisten met hun medewerkers. Op dit congres geven diverse gerenommeerde sprekers presentaties over uiteenlopende onderwerpen. In 2019 zijn twee Booy Foundation congressen gepland: een herhalingsröntgencursus op 12 april voor orthodontisten en praktijkmedewerkers en op 16 en 17 mei 2019 een congres met een internationale toporthodontist, Renato Cocconi. Tijdens deze meetings, die allemaal in Amsterdam plaatsvinden, treedt dr. Remmelink als moderator op.

15-04-2018
Op basis van aanbevelingen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) heeft Almelose Orthodontisten conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacy- en cookieverklaring opgesteld en op de website geplaatst. Nieuwe patiënten krijgen vanaf nu ook een AVG toestemmingsformulier voor verwerking van persoonsgegevens ter accordering meegestuurd.

13-04-2018
De website is uitgebreid met een nieuwe rubriek: evidence-based orthodontie. Hierin zijn samenvattingen opgenomen van betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek betreffende de effectiviteit van orthodontische behandelingen.

06/07-04-2018
Tijdens het 2e lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) zal dr. Remmelink als moderator optreden. Het congres wordt in de Heineken Experience te Amsterdam gehouden. Dr. Remmelink is mede-oprichter en erelid van de NVTS.

28-03-2018
Om een indruk te krijgen van een orthodontistenpraktijk loopt een oud-patiënte van dr. Remmelink, die tandheelkunde wil gaan studeren, een middag met hem in de praktijk mee.

23-03-2018
Pieter Veldstra uit Groningen wint de Gouden Beugel Award. Pieter zit in groep 7 en geeft in zijn werkstuk een helder overzicht van de verschillende typen beugels. Pieter krijgt zelf hoogstwaarschijnlijk binnenkort eerst een activator (‘blokbeugel’) en zal daarna door zijn orthodontist met een vaste beugel met gouden slotjes worden behandeld! De Gouden Beugel Award wordt tijdens iedere voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan het beste werkstuk of spreekbeurt over orthodontie en bestaat uit een schitterende plaquette met een echte gouden beugel, een oorkonde en een geldbedrag van 150 euro. Klik hier voor meer informatie over deze schitterende prijs, die inmiddels al twee keer door patiënten uit onze praktijk gewonnen is!

19-03-2018
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) maakt officieel bekend dat orthodontist B.G. Tan van Almelose Orthodontisten aan de herregistratie-eisen van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) voldoet. Drs. Tan wordt tot en met 21 maart 2023 als orthodontist in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO) ingeschreven.

27-02-2018
Een oud-patiënte van dr. Remmelink, die tandheelkunde wil gaan studeren, loopt een dag in de praktijk mee om een indruk van een orthodontistenpraktijk te krijgen.

26-02-2018
Op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten exposeert kunstenares Leny Protzman kleurrijke olieverf schilderijen. Haar vrolijke werk laat onder meer zonovergoten stadjes en landschappen in Italië en Spanje zien. Leny heeft eerder exposities gehad in Nijverdal, Delden, Ootmarsum, Westerhaar en Almelo gehad. In galeries, bejaarden- en verzorgingstehuizen. In verpleeghuis Het Meulenbelt is een permanente expositie van haar werk te zien. Klik hier voor meer informatie over Leny of bekijk de schilderijen op haar website. Belangstellenden kunnen ook via haar emailadres lpleny@hotmail.com contact met haar opnemen.

10-02-2018
Op de Achterpagina van NRC-Handelsblad verschijnt een orthodontisch Ikje van orthodontist Remmelink. Een Ikje is een korte persoonlijke ervaring of anekdote. Klik hier om het Ikje te lezen. Al eerder publiceerde dr. Remmelink diverse keren een Ikje.

19-01-2018
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) maakt officieel bekend dat dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten aan de herregistratie-eisen van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) voldoet. Dr. Remmelink wordt tot en met 21 maart 2023 opnieuw als orthodontist in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO) ingeschreven.

01-01-2018
Inmiddels is bekend dat zullen dr. Remmelink en Tan van Almelose Orthodontisten vanaf maart 2018 een verlenging van hun registratie in het Specialistenregister voor een periode van 5 jaar zullen krijgen. Beide orthodontisten voldoen aan alle hiervoor benodigde eisen.

22-12-2017
Dr. Remmelink en Tan van Almelose Orthodontisten krijgen van de Centrale Visitatiecommissie (VICO) van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) bericht dat de Klinische Visitatie van de praktijk met goed gevolg is afgesloten. Almelose Orthodontisten is op 3 november 2017 als branchegecertificeerde praktijk door een commissie bestaande uit 4 orthodontisten gevisiteerd. De beide orthodontisten ontvangen nu het bijbehorende certificaat. De visitatie maakte deel uit van de voor het Specialistenregister verplichte herregistratie van orthodontisten.

19-12-2017
Aanvullende zorgverzekeringen voor beugelbehandelingen worden almaar duurder en vergoeden steeds minder. Bovendien stellen zorgverzekeraars extra eisen, zoals een maximum vergoeding, een gedeelte door de patiënt zelf laten betalen en de voorwaarde om eerst minimaal 1 of 2 jaar bij de zorgverzekeraar aanvullend verzekerd te zijn alvorens voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Het RTL-nieuws van 19-12-2017 besteedt hier aandacht aan. Het nieuwsitem over orthodontie start als derde item, iets na de 5e minuut.

18-12-2017
Een nieuwe expositie op de begane grond van Almelose Orthodontisten van kunstenares Free Nonnekens uit Renkum. Bijzonder kleurrijke en levendige schilderijen. Bekijk HIER meer van haar schilderijen. Belangstellenden kunnen contact met haar opnemen via haar emailadres freenonnekens@outlook.com.

06-12-2017
Tandartsen in Almelo en omgeving krijgen handige kaarten met de contactgegevens van Almelose Orthodontisten. Deze kunnen bij verwijzing aan patiënten worden meegegeven. Tandartsen kunnen gratis nieuwe kaarten bij het secretariaat van Almelose Orthodontisten opvragen (info@orthoalmelo.nl of tel. 0546-825875).

03-12-2017
Vanwege de verkoop van schilderijen van de Enschedese kunstenaar Inge Zijlstra wordt haar expositie op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten ge-update. Ook geïnteresseerd in haar werk? Op Facebook en Instagram kunt u meer schilderijen van haar vinden (inge.s_gallery). Elders op de website stelt Inge zich aan u voor.

15-11-2017
‘Het tandheelkundig jaar 2018’ verschijnt, een boek dat een overzicht geeft van de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door een keur aan gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs. Ook dr. Hayé Remmelink, orthodontist van Almelose Orthodontisten, heeft er met een hoofdstuk over orthodontische diagnostiek en behandeling van OSAS bij kinderen aan bijgedragen. ‘Het tandheelkundig jaar 2018’ is door Bohn Stafleu van Loghum uitgegeven.

03-11-2017
De praktijk van Almelose Orthodontisten wordt gevisiteerd door een commissie bestaande uit 4 orthodontisten afkomstig uit heel Nederland. De visitatie is een intercollegiale toetsing die deel uitmaakt van het verplichte vijfjaarlijkse herregistratie programma van orthodontisten. De visitatiecommissie kijkt onder meer naar:

• het vorige visitatieverslag uit 2012
• het patiënttevredenheidsonderzoek
• de mening van verwijzende tandartsen
• het oordeel van kaakchirurgen met wie de orthodontisten samenwerken
• de resultaten van afgeronde behandelingen uit een aselecte steekproef gedurende de afgelopen 5 jaar

Ook worden patiënten die in behandeling zijn door de commissie in de praktijk bekeken.

In het afsluitende eindgesprek met de orthodontisten toonde de visitatiecommissie zich buitengewoon tevreden over de kwaliteit van de behandelingen van Almelose Orthodontisten. Er volgt nog een definitief schriftelijk eindrapport waarin deze conclusie van de visitatiecommissie officieel wordt bevestigd.

23-10-2017
In verband met de herfstvakantie is de praktijk van maandag 23 tot 30 oktober gesloten.

15-10-2017
Soms kan zich bij een spalkje wel eens een probleem voordoen. www.orthoalmelo.nl besteedt er in een nieuwe rubriek aandacht aan.

02-10-2017
Op de eerste verdieping van Almelose Orthodontisten is een expositie met schitterende schilderijen van de Enschedese kunstenaar Inge Zijlstra. Op Facebook en Instagram kunt u meer schilderijen van haar vinden (inge.s_gallery). Elders op de website stelt Inge zich aan u voor.

Inge’s kleurrijke kunstwerken zien er mooi uit en zijn voor een leuke prijs te koop! Ze werkt ook in opdracht. Neem voor nadere informatie gerust contact met haar op (0644645358 of ingezijlstra82@gmail.com). U kunt uiteraard alle schilderijen gewoon in de praktijk bekijken. Vraag het even bij de administratie.

25-09-2017
Op de leeftijd van slechts 59 jaar komt tandarts Eric Oltmans te overlijden. Hij was in Almelo en omgeving een bekende tandarts-prothetist. Ook vervulde hij talloze bestuursfuncties in het sociale leven, zoals voorzitterschappen van de Lions en de golfclub.

07-09-2017
In het Nederlands Tandartsenblad van september verschijnt een interview met dr. Remmelink, psycholoog Tamar de Vos en logopedist Ingrid Staarink (Nt 2017: 72(14). Het interview is getiteld ‘Afleren van slechte mondgewoontes als duimen en de speen. Zuigbehoefte moet met zes maanden wel gestild zijn’. Klik hier voor een samenvatting van het interview.

04-08-2017
Het Orthodontisch Woordenboek van de website van Almelose Orthodontisten is het grootste Nederlandse woordenboek op het gebied van de orthodontie. Het woordenboek is een van de meest bezochte rubrieken van de website. Sinds vandaag is het Orthodontisch Woordenboek helemaal geactualiseerd: Orthodontisch Woordenboek 2.0. Klik hier om het woordenboek in te zien.

28-06-2017
Alle informatiefolders op de website van Almelose Orthodontisten zijn vernieuwd. Klik hier om ze te bekijken.

23-06-2017
Orthodontie wordt in Nederland beoefend door zowel tandartsen als orthodontisten. De laatsten zijn specialisten die na hun opleiding tot tandarts een in Nederland erkende specialistenopleiding hebben gevolgd. Deze fulltime academische opleiding duurt 4 jaar. Daarna moet een orthodontist verplicht een certificerings- en nascholingsprogramma volgen om als orthodontist geregistreerd te blijven. Tandartsen hebben geen specialistenopleiding gevolgd en hoeven niet aan een certificerings- en nascholingsprogramma mee te doen.

Voor patiënten die een beugel willen is het vaak onduidelijk of zij met een orthodontist of een tandarts te maken hebben. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat bijna de helft van de beugelende tandartsen zich ten onrechte als orthodontist uitgeven. In een convenant dat de KNMT, ANT, NVvO en de OVAP is nu afgesproken dat tandartsen die met beugels werken geen titel mogen gebruiken die op de wettelijk beschermde titel ‘orthodontist’ lijkt. Zij mogen zich voortaan uitsluitend ’tandarts voor orthodontie’ noemen. Neptitels als orthodontoloog, beugelspecialist, orthodontisch specialist, tandarts-orthodontist gaan daarmee tot het verleden behoren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat tandartsen die zich als orthodontist blijven voordoen boetes opleggen.

Hieronder de verschillende links naar nieuwsberichten over dit belangrijke onderwerp:
– radio-interview (klik op tijdsblokje 18.00-18.30 uur; het item start op 7:30)
– NOS-app
– Nieuwsuur (vanaf 27e minuut)

Klik hier om de eisen te zien waaraan een orthodontist moet voldoen. U kunt hier zelf in het BIG-register eenvoudig nagaan of een iemand orthodontist is. Achter ‘Specialisme’ dient dan vermeld te staan: ‘Dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist)’. Is dat niet het geval, dan is deze zorgverlener geen orthodontist.

14-06-2017
Op de Achterpagina van NRC-Handelblad staat een tandheelkundig georiënteerd Ikje van de hand van orthodontist H.J. Remmelink. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 worden. Klik hier voor het Ikje van dr. Remmelink.

28-02-2017
Na uitvoering van een her-audit door certificeringsorganisatie Roozeboom certification is komen vast te staan dat Almelose Orthodontisten voldoet aan de eisen van de Kwaliteitsmanagementsystemen NEN-EN-ISO 9001 (versie 2015). Hierdoor is Almelose Orthodontisten opnieuw ISO 9001 gecertificeerd en NVvO branchegecertificeerd. Orthodontist B.G. Tan is de kwaliteitsmanager van Almelose Orthodontisten.

18/19-05-2017
Van 18 tot 19 mei 2017 vindt in de Heineken Experience te Amsterdam het tweejaarlijkse congres van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) plaats. Het is het 10e lustrumcongres van deze internationale vereniging. De EBSO werd 50 jaar geleden in Amsterdam opgericht. De vereniging is vernoemd naar een van uitvinders van de huidige vaste apparatuur (plaatjesbeugel), de Australische orthodontist P. Raymond Begg. Dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten is voorzitter van de EBSO. Tijdens het congres treedt hij tevens als moderator op. In het verleden heeft orthodontist B.G. Tan van Almelose Orthodontisten ook deel van het bestuur van de EBSO uitgemaakt.

07-04-2017
Tijdens het landelijke congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS), dat in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein wordt gehouden, treedt dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten als moderator op. Dr. Remmelink is tevens erelid van deze vereniging.

31-03-2017
Tijdens de lustrumbijeenkomst van de Studieclub DMO in Haarlem is dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten benoemd tot voorzitter van deze club. De club is in 1971 opgericht en bestaat uit vooraanstaande Nederlandse orthodontisten. Drie keer per jaar organiseert de club een wetenschappelijke bijeenkomst.

24-03-2017
Tijdens het landelijke congres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) wordt de Gouden Beugel uitgereikt aan de 11-jarige Cerise Jansen uit Ermelo. De prijs, een schitterende plaquette met een echte gouden beugel en een geldbedrag van 150 euro, wordt jaarlijks toegekend voor het beste werkstuk over orthodontie. De Gouden Beugel is inmiddels al twee keer door patiënten uit onze praktijk gewonnen. Klik hier voor meer informatie over de Gouden Beugel.

22-03-2017
Veel pseudo-orthodontisten uit een onderzoek van de Consumentenbond uit 2016 zijn nog steeds niet duidelijk in hun voorlichting. 53 tandartspraktijken maken in 2017 nog steeds onvoldoende duidelijk dat er geen orthodontist in hun praktijk werkt, terwijl deze suggestie wel wordt gewekt. De Consumentenbond vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz) om op te treden. Iedereen kan op internet zelf in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eenvoudig nagaan of iemand orthodontist is. Bron: Consumentenbond.

01-03-2017
In een rondschrijven aan alle tandartsen in Almelo en omgeving stuurt Almelose Orthodontisten een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek dat het landelijk opererende onafhankelijke organisatie-adviesbureau Roozeboom Consulting bij de patiënten van onze praktijk heeft afgenomen. Volgens deze enquête steekt de kwaliteit van onze praktijk ver uit boven die van het landelijk gemiddelde en is het predikaat ‘excellent’ op onze praktijk van toepassing. Patiënten waarderen de behandelresultaten van Almelose Orthodontisten met een 9! Klik hier voor het volledige rapport.

15-02-2017
Uit een tevredenheidsonderzoek van het landelijk opererende onafhankelijke organisatie-adviesbureau Roozeboom Consulting blijkt dat patiënten de behandelresultaten van Almelose Orthodontisten op een 10-puntsschaal gemiddeld waarderen met een 9! Volgens onze patiënten steekt de kwaliteit van onze praktijk ver boven die van het landelijk gemiddelde uit en is het predicaat ‘excellent’ op onze prestaties van toepassing. Klik hier voor het volledige rapport.

10-02-2017
De website allesoverhetgebit.nl lanceert een serie van 5 video’s over de meestgezochte onderwerpen op de patiëntenwebsite over mondgezondheid. De eerste voorlichtingsvideo gaat over flossen, rageren en tandenstoken.

01-01-2017
De orthodontisten van Almelose Orthodontisten en hun medewerkers wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2017 toe!

09-12-2016
In de meeste regionale kranten en het Algemeen Dagblad staat dit informatieve artikel over volwassenen die steeds vaker een beugel nemen.

23-11-2016
Almelose Orthodontisten start een tevredenheidsenquête onder hun patiënten. De enquête wordt door het onafhankelijk bureau Roozeboom Consulting uitgevoerd. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De enquête wordt gebruikt om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren en nog meer rekening te kunnen houden met de wensen en verwachtingen van de patiënten en hun ouders. Ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering van Almelose Orthodontisten vindt op 28 februari 2017 in het kader van hercertificering volgens de 9001 norm een audit plaats. Tegen het eind van dat jaar, op vrijdag 3 november 2017, is er een visitatie van de praktijk door drie orthodontisten. Certificering en visitatie maken deel uit van de verplichte 5-jaarlijkse herregistratie tot orthodontist. Orthodontist B.G. Tan treedt als kwaliteitsmanager op.

17/19-11-2016
Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten geeft op een internationaal congres in het Duitse Bad Zwischenahn een twee uur durende voordracht over het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) en de rol van orthodontisten daarbij. Tevens maakt hij ook nog met een voordracht reclame voor het 50-jarige jubileumcongres van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) dat volgend jaar op 18 en 19 mei onder zijn voorzitterschap in Amsterdam plaatsvindt.

04-11-2016
Op het landelijke congres over hygiëne in de orthodontistenpraktijk van de Booy Foundation in Amsterdam treedt dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten als dagvoorzitter op. Wegens enorme belangstelling wordt dit congres voor de tweede keer herhaald. Tijdens het congres geven gerenommeerde deskundigen een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van praktijkhygiëne in de orthodontie. Alle medewerkers van Almelose Orthodontisten hebben ook aan dit hygiënecongres deelgenomen.

06-10-2016
De website van Almelose Orthodontisten is uitgebreid met informatieve hoofdstukjes over het Herbst scharnier en het Delaire apparaat. Deze beugels kunnen respectievelijk bij kinderen een kleine onderkaak en kleine bovenkaak worden toepast. De nadelen van de beugels worden in de hoofdstukjes ook aangegeven.

05-10-2016
In een rondschrijven aan alle tandartsen in Almelo en omgeving ontzenuwen de orthodontisten dr. Remmelink en Tan van Almelose Orthodontisten een aantal geruchten van onbekende herkomst. In de eerste plaats laten zij weten dat zij in tegenstelling tot wat zonder hun medeweten op sommige websites, zoals Independer, stond gewoon nieuwe patiënten zonder wachttijd aannemen. Patiënten kunnen zich zoals altijd telefonisch (0546-825655), brief, e-mail (info@orthoalmelo.nl) of op www.orthoalmelo.nl online aanmelden. In de tweede plaats laten de orthodontisten weten dat zij stellig voornemens zijn om hun praktijk voor onbepaalde tijd te continueren. Volgend jaar neemt de praktijk Almelose Orthodontisten zoals gebruikelijk deel aan de periodieke certificering en visitatie voor de vijfjaarlijkse herregistratie als orthodontist.

03-10-2016
Zorgverzekeraar VGZ deelt mee dat zij haar beslissing om orthodontie met ingang van 2017 alleen nog te vergoeden wanneer die zorg wordt verleend door een orthodontist of een tandarts die is ingeschreven in het zogenaamde OK-register van de OVAP vooralsnog zal opschorten. Bron: KNMT.nl

30-09-2016
Het praktijkpand van Almelose Orthodontisten krijgt een nieuwe raambestickering die de praktijk een modernere uitstraling geeft. Ook is de wachtkamer gezelliger ingericht. De reacties van patiënten en hun ouders zijn zonder uitzondering zeer positief.

23-09-2016
Op het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) in Leiden geeft dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten twee voordrachten over het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS). Hij gaat hierbij ook in op de behandeling van OSAS bij kinderen met beugels.Tijdens het congres verzorgen sprekers uit andere medische vakgebieden, zoals kaakchirurgie en longgeneeskunde, eveneens presentaties. Ook de wereldwijd bekende kno-arts Nico de Vries zal op het congres optreden. Onlangs, op 20 mei 2016, is deze aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Universiteit van Amsterdam (UvA) tot hoogleraar in de tandheelkundige slaapgeneeskunde benoemd.

08-08/09-08-2016
Dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten neemt samen met orthodontist dr. Wagemans in het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) het afsluitende examen van de orthodontisten in opleiding van ACTA af. Tijdens het examen worden de diagnostische kennis en praktische vaardigheden van de examenkandidaten op het gebied van de orthodontie van de 4-jarige opleiding geëxamineerd. Bovendien wordt nagegaan of de kandidaten aan alle opleidingseisen voldoen. Orthodontisten in opleiding die het examen met goed gevolg hebben afgesloten kunnen zich hierna als orthodontist in het BIG-specialistenregister inschrijven.

01-08/15-08-2016
De praktijk Almelose Orthodontisten is van 1 augustus tot 15 augustus 2016 wegens vakantie gesloten. Kijk voor spoedgevallen op de spoed-vakantie-pagina van deze website.

11-06-2016
Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over hun tandarts. Ze geven de tandarts en de tandartspraktijk gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Mondhygiënisten scoren met een 8,1 ook erg hoog. Dat blijkt uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF.

07-06-2016
Naar aanleiding van onderzoek van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat bijna de helft van tandartspraktijken die beugelbehandelingen aanbieden zich ten onrechte als orthodontist voordoen, is een meldpunt voor titelmisbruik ingesteld. Meldingen kunnen naar het secretariaat van de Sectie Tandarts-specialisten (STS) van de KNMT worden gemaild. Het emailadres is: b.horst@knmt.nl. De STS gaat vervolgens met de melding aan de slag. Iedereen kan zelf controleren of een zorgverlener echt orthodontist is door zijn naam of BIG-registratienummer op bigregister.nl in te vullen. Uitsluitend een tandarts met specialisatie ‘dento-maxillaire orthopaedie’ (orthodontie)’ achter zijn naam is orthodontist.

07-06-2016
Minister Schippers van VWS wil mondhygiënisten zelfstandig laten boren, verdoven en röntgenfoto’s laten maken. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de KNMT leidt dat tot risicovolle situaties voor de patiënt.

25-05-2016
Uitsluitend tandartsen die zich na hun studie vier jaar lang full-time aan een erkende universiteit in de orthodontie hebben gespecialiseerd mogen zich ‘orthodontist’ noemen. Echter van de 150 door de Consumentenbond onderzochte websites van tandartspraktijken die beugelbehandelingen doen er 64 net alsof ze ook specialist zijn. Als je wilt controleren of een zorgverlener echt orthodontist is, kun je zijn naam of BIG-registratienummer op bigregister.nl invullen. Alleen een tandarts met specialisatie ‘dento-maxillaire orthopaedie’ (orthodontie)’ achter zijn naam is orthodontist. Dr. Remmelink en Tan zijn respectievelijk onder de BIG-nummers 19023444102 en 59024212802 in het BIG-register ingeschreven. Bron: Consumentengids, juni 2016.

25/28-04-2016
Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten geeft in China voordrachten aan de universiteiten van Shanghai en Wuhan.

07-04-2016
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft geoordeeld dat de maximumtarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert voor orthodontische zorg, die niet in de basisverzekering zit, eerst aan het Europese recht moeten worden getoetst voordat ze mogen worden vastgesteld. De uitspraak heeft betrekking op het merendeel van de orthodontische behandelingen in Nederland. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

18-03-2016
Tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) is de Gouden Beugel opnieuw uitgereikt. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt voor het beste werkstuk of spreekbeurt over orthodontie. Klik hier voor meer informatie over deze mooie prijs, die inmiddels al twee keer door patiënten uit onze praktijk gewonnen is.

10-03-2016
Mensen hebben tijdens de evolutie een relatief groot brein en kleine tanden gekregen. Volgens onderzoekers Katherine Zink en Daniel Lieberman van de Harvard University heeft de mens zijn kleine tanden te danken aan het gebruik van stenen werktuigen waarmee zijn voorouders vanaf zo’n 3 miljoen jaar geleden vlees voor het eten in kleine stukjes is begonnen te snijden. Bron: Nature, 10-03-2016.

01-03-2016
Uit een uitgebreid wetenschappelijk literatuuronderzoek (systematisch review en meta-analyse) blijkt dat nikkelallergie bij 19% van de bevolking voorkomt, bij 6% van de mannen en 27% van de vrouwen. Een orthodontische behandeling verlaagt het voorkomen van nikkelallergie. Er zijn sterke aanwijzingen dat intraoraal contact met nikkel een beschermende werking tegen deze allergie geeft. Bronnen: Contact Dermatitis 2015; 73: 1014 en Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 2016; 123: 155.

23-02-2016
Dit jaar werkt onze secretaresse Renate ten Hartog-Holtkamp 25 jaar in onze praktijk! Om dit te vieren is ze ‘ontvoerd’ voor een verrassingsetentje met haar gezin, de orthodontisten en alle medewerkers van Almelose Orthodontisten. Twee andere medewerkers gingen haar inmiddels voor.

05-02-2016
In Amsterdam wordt het congres ‘Hygiëne in de orthodontistenpraktijk’ van de Stichting Booy Foundation herhaald, een landelijk congres voor orthodontisten en hun team. Gerenommeerde deskundigen laten tijdens het congres zien hoe praktijkhygiëne in de orthodontie volgens de allerlaatste inzichten georganiseerd moet zijn. Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten, tevens voorzitter van de stichting, treedt er als dagvoorzitter op. De orthodontisten en praktijkmedewerkers van Almelose Orthodontisten hebben eerder aan dit congres deelgenomen en hebben hun praktijkhygiëneprotocollen inmiddels op basis van de tijdens het congres gedane aanbevelingen aangepast. Ook het herhalingscongres was helemaal volgeboekt en vanwege de grote belangstelling wordt het congres op 4 november voor een tweede keer eveneens met dr. Remmelink als moderator herhaald.

05-02-2016
Wetenschappers van de Universiteit Groningen hebben een nieuw type 3D-print-polymeer ontwikkeld dat in staat is 99 procent van schadelijke mondbacteriën bij het eerste contact te doden. Hoewel verder onderzoek nodig is voordat het antimicrobiele materiaal toegepast kan worden in de medische praktijk, zijn de resultaten tot nu toe veelbelovend voor een veelheid aan toekomstige toepassingen. Ook in de orthodontie kan de uitvinding van groot belang zijn om problemen ten gevolge van tandplaque tegen te gaan.

31-12-2015
De website orthoalmelo.nl van Almelose Orthodontisten is in 2015 in totaal 51.530 keer bezocht. Er waren meer dan een miljoen hits. De meeste belangstelling ging uit naar de items Home, Historie, Orthodontisch woordenboek, Contact en Wanneer een draadje achter de tanden en wanneer een uitneembare afbouwbeugel?. De website wordt door veel scholieren uit heel Nederland en Vlaanderen gebruikt als naslagbron voor werkstukken en spreekbeurten. Al twee keer hebben patiënten van Almelose Orthodontisten de jaarlijkse Gouden Beugel-prijs van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) voor het beste werkstuk over orthodontie gewonnen!

01-01-2016
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past per 1 januari 2016 de tarieven voor het plaatsen van vastzittende (plaatjes- of slotjes-) beugels aan. Het tarief voor het plaatsen van een vaste beugel in één sessie gaat omhoog; dat voor het plaatsen in twee sessies omlaag. Bovendien worden de regels voor het declareren van materiaal- en techniekkosten van vastzittende beugels aangepast. Verder blijven de tarieven voor orthodontie vrijwel ongewijzigd.

26/27-11-2015
In Haarlem vindt het tweejaarlijkse internationale congres ‘BSSO’ voor orthodontisten en kaakchirurgen plaats. Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten treedt er als dagvoorzitter op.

13-11-2015
De orthodontisten en praktijkmedewerkers nemen deel aan het congres ‘Hygiëne in de orthodontistenpraktijk’. Dit landelijke congres voor orthodontisten en hun team vindt in Amsterdam plaats. Tijdens het congres leggen gerenommeerde deskundigen uit hoe praktijkhygiëne in de orthodontie volgens de allerlaatste inzichten in elkaar steekt. Dr. Remmelink van Almelose Orthodontisten treedt als moderator op. De orthodontisten en de medewerkers van Almelose Orthodontisten volgen regelmatig nascholingscursussen en congressen op het gebied van de orthodontie.

12-11-2015
In Zwolle vindt de begrafenisplechtigheid plaats van de bekende orthodontist Molouk Milani. Zij was een buitengewoon spontane en betrokken zorgverlener die heel veel voor haar patiënten over had en in de orthodontie buitengewoon actief was. Daarnaast zette zich ook intensief in voor diverse patiëntenverenigingen. Om patiënten meer inspraak te geven bij hun eigen behandeling heeft ze de stichting patientenstem.nu opgericht. Haar overlijden wordt binnen en buiten het vakgebied erg betreurd. Molouk is 44 jaar oud geworden.

03-11-2015
Minister Edith Schippers gaat een taaleis invoeren voor artsen en tandartsen uit de Europese Unie die in Nederland willen werken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Die artsen en tandartsen moeten vóór inschrijving in het BIG-register een bewijs van voldoende Nederlandse vaardigheid kunnen laten zien.

01-11-2015
Steeds meer zorgverzekeraars maken hun premies en verzekeringsvoorwaarden voor 2016 bekend. Klik hier voor de beste vergoeding voor orthodontie in 2016.

27/29-10-2015
Derdejaars studente Tandheelkunde mw. Megan Vulic van de Rijksuniversiteit Groningen loopt stage in de praktijk van Almelose Orthodontisten.

26-10-2015
Langdurige borstvoeding vermindert de kans op scheve tanden bij kinderen. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in de Journal Pediatrics.

21-10-2015
Een slechte adem is een grote afknapper bij een eerste date. Dit blijkt uit een onderzoek van de British Dental Health Foundation.

19-10-2015
Het flossen van de tanden wordt vaak aangeraden door tandartsen. Maar wist je dat het eigenlijk meer kwaad doet dan goed? Veel mensen flossen verkeerd, en duwen zo bacteriën en tandplak in het tandvlees. Met alle nadelige gevolgen van dien. Bron: www.rtlnieuws.nl, 19-10-2015.

03-10-2015
De aandoening oligodontie (= het ontbreken van 6 of meer tanden in aanleg) komt in Europa bij 14 op de 10.000 mensen voor. UMC Utrecht heeft het gen gevonden dat hiervoor verantwoordelijk is. De vondst van het zogenaamde LPR6-gen maakt het mogelijk om patiënten beter te diagnosticeren, voor te lichten en een behandeling op maat te ontwikkelen. De resultaten zijn gepubliceerd in The American Journal of Human Genetics.

24/25-09-2015
Op het landelijke congres van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) in Zwolle geeft dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten een voordracht. Tijdens dit congres treedt hij tevens als moderator op. Ruimtevaarder André Kuipers treedt tijdens het congres als gastspreker op.

14-09-2015
De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond verplicht met ingang van het seizoen 2015-2016 het dragen van een mondbeschermer (‘hockeybitje’) in georganiseerde wedstrijden.

11-09-2015
Onder voorzitterschap van de Almelose orthodontist dr. H.J. Remmelink vindt in Twente een bijeenkomst van de landelijke Studieclub DMO plaats. Tijdens het symposium zullen orthodontist Boxum (Heerenveen), longarts Eijsvogel (Enschede), orthodontist Breuning (Nijmegen) en kaakchirurg Witsenburg (Almelo/Enschede) presentaties verzorgen. De in 1971 opgerichte Studieclub DMO is de oudste studieclub van orthodontisten in Nederland. Diverse vooraanstaande orthodontisten maken deel uit van deze club.

01-07-2015
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kort orthodontiebehandelingen met 1,48%.

21-05-2015
Orthodontist dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten verzorgt in de Hengelose locatie van het ziekenhuis ZGT voor longartsen een voordracht over het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) en mandibulaire repositie-apparaten (MRA’s).

16-05-2015
Orthodontist dr. H.J. Remmelink van Almelose Orthodontisten is gekozen tot president van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO). Van 17 tot 20 mei 2017 zal onder zijn voorzitterschap in Amsterdam het tweejaarlijkse internationale orthodontische congres van deze Europese vereniging worden georganiseerd. De EBSO is vernoemd naar de in het vakgebied beroemde Australische orthodontist P.R. Begg (1898–1983), een van de grondleggers van de vastzittende orthodontische apparatuur (‘plaatjesbeugel’).

13/16-05-2015
Orthodontist B.G. Tan van Almelose Orthodontisten is medeorganisator van het Europese congres dat de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) van 13 tot 16 mei 2015 in Leiden organiseert. Tijdens het congres geeft de Almelose orthodontist dr. H.J. Remmelink de Kees Booy Memorial Lecture, een eervolle lezing die de EBSO ter nagedachtenis van legendarische Nederlandse orthodontist professor Kees Booy heeft ingesteld.

01-01-2015
De orthodontisten en medewerkers van Almelose Orthodontisten wensen u een voorspoedig 2015! Dertig jaar geleden werd onze praktijk opgericht. Onze assistente Ivonne Kempers-Leferink werkt al vanaf het allereerste begin in onze praktijk en viert dit jaar dus haar 6e lustrum! Tegenwoordig zijn veel ouders van onze jonge patiënten destijds zelf door onze orthodontisten behandeld!

17-12-2014
Het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben, is voorlopig van de baan. Drie PvdA-senatoren stemden vandaag tegen, waardoor de benodigde meerderheid van 38 stemmen niet werd gehaald. Bron: Volkskrant.

16-12-2014 
De budgetpolis, de goedkope ziektekostenverzekering die dit jaar aan 600.000 mensen is verkocht, blijkt patiënten in grote financiële problemen te kunnen brengen. De polis, die sommige ziekenhuizen of sommige medische verrichtingen aldaar uitsluit van vergoeding van medische behandelingen, leidt tot onverwachte hoge kosten. Bron: NRC Handelsblad.