Tarieven 2024

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven voor orthodontische behandelingen. Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen, afhankelijk van beleidsbeslissingen op nationaal niveau. De tarieven voor orthodontie 2024 vastgesteld. Deze kunt u hieronder vinden en op de website van de NZA. Lees hier meer informatie over de kosten van een orthodontische behandeling

Consultatie en diagnostiek

F121AEerste consult€26,75
F122AHerhaalconsult€26,75
F123AControlebezoek€16,81
F124ASecond opinion€126,72
F125AMaken gebitsmodellen*€20,57
F126ABeoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€74,26
F127AMultidisciplinair consult, per uur€166,46
F130AUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder€126,72
F131AVervaardigen van diagnostische set-up*€57,70
F132AMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie*€20,57
F133ABeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€74,26
*prestatie waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Röntgenonderzoek

F151AIntra-orale röntgenfoto (3×4 cm)€19,71
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto€19,71
F155AVervaardiging orthopantomogram€36,13
F156ABeoordeling orthopantomogram€21,18
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€22,63
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€63,17
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€22,63
F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€63,17
F161AMeerdimensionale kaakfoto€168,96
F162ABeoordeling meerdimensionale kaakfoto€70,40

Behandeling

Plaatsen beugel

F411APlaatsen beugel categorie 1*€138,74
*Indicatie techniekkosten€100
F421APlaatsen beugel categorie 2*€145,11
*Indicatie techniekkosten€30
F431APlaatsen beugel categorie 3*€167,34
*Indicatie techniekkosten€130
F441APlaatsen beugel categorie 4*€178,28
*Indicatie techniekkosten€130
F451APlaatsen beugel categorie 5*€421,80
*Indicatie techniekkosten€120
F461APlaatsen beugel categorie 6*€686,13
*Indicatie techniekkosten€240
F471APlaatsen beugel categorie 7*€665,86
*techniekkosten afhankelijk van beginsituatie
*prestatie waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Beugelconsulten

F511ABeugelconsult per kalendermaand categorie 1€35,12
F512ABeugelconsult per kalendermaand categorie 2€35,12
F513ABeugelconsult per kalendermaand categorie 3€35,12
F514ABeugelconsult per kalendermaand categorie 4€35,12
F515ABeugelconsult per kalendermaand categorie 5€40,14
F516ABeugelconsult per kalendermaand categorie 6€50,18
F517ABeugelconsult per kalendermaand categorie 7€50,18
F493AVerwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak€57,81
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelmaand€35,12

Verwijderen beugel

F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€115,26

Nacontroles

F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 4€35,12
F532ANacontrole beugel categorie 5,7,8€40,14
F533ANacontrole beugel categorie 6,9€50,18

Diversen

F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren*€145,11
F716AMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur*€31,68
F723APlaatsen micro-implantaat*€99,40
F724APreventieve voorlichting en/of instructie€15,78
F810AReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijs
F811AReparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik* €34,87
F812AHerstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak*€45,96
F813APlaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak*€45,96
F814APlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder behandelde patiënt, per kaak*€45,96
F815AVerwijderen spalk, per element€7,04
F900AInformatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€16,03
*prestatie waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Terug naar overzicht