Tarieven

De tarieven voor orthodontie zijn wettelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Op bijna alle behandelingen zijn onderstaande tarieven van toepassing. Alleen voor patiënten met schisis (hazenlip) of daarmee vergelijkbare afwijkingen, waarbij uitgebreide kaakoperaties (osteotomieën) nodig zijn, gelden andere tarieven. Deze kunt u op de website van de NZA vinden.

De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. Deze hangen af van het type beugel, het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een globale indicatie is dat deze kosten bij benadering gemiddeld ongeveer tussen de 2000 tot 3000 euro bedragen.

Na het eerste consult ontvangt u een gespecificeerde kostenbegroting, waarin vermeld staat hoe de kosten gespreid over de behandeling in rekening zullen worden gebracht. Bij uw zorgverzekeringsmaatschappij kunt u navragen in hoeverre deze kosten worden vergoed. Vaak vergoeden aanvullende verzekeringen de kosten of een deel daarvan. Indien u geen recht heeft op volledige vergoeding, ontvangt u een nota voor het gedeelte dat u zelf moet betalen.

TARIEVENLIJST (PER 1 JANUARI 2020)

Vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
CODEOMSCHRIJVINGTARIEFTECHNIEK/MATERIAAL
Consultatie, diagnostiek en röntgenonderzoek
F121AEerste consult21,78
F122AVervolgconsult21,78
F124ASecond opinion103,16
F724APreventieve voorlichting en/of instructie12,85
F125A*Maken gebitsmodellen16,7133,00
F126ABeoordelen gebitsmodellen60,32
F155AVervaardiging orthopantomogram29,34
F156ABeoordeling orthopantomogram51,31
F157AVervaardiging laterale schedelfoto18,38
F158ABeoordeling laterale schedelfoto51,31
F127AMultidisciplinair consult (per 5 minuten)11,46
F162ABeoordeling meerdimensionale kaakfoto57,31
Behandeling
F411A*Plaatsen beugel categorie 1 (plaat)112,6850-100
F511ABeugelconsult per maand categorie 128,53
F421A*Plaatsen beugelcategorie 2117,8650-100
F512ABeugelconsult per maand categorie 228,53
F431A*Plaatsen beugelcategorie 3 (activator)135,9175-150
F513ABeugelconsult per maand categorie 328,53
F441A*Plaatsen beugel categorie 4 (RME)144,80100-150
F514ABeugelconsult per maand categorie 428,53
F451A*Plaatsen beugel categorie 5 (vaste beugel, per kaak)342,5885-115
F515ABeugelconsult per maand categorie 532,60
F516Beugelconsult per maand categorie 6 (vaste beugel, 2 kaken)40,75
Verwijdering beugel en nacontrole
F492AVerwijderen beugel categorie 5 en 6 (per kaak)93,96
F531ANacontrole beugelcategorie 1 t/m/ 428,53
F532ANacontrole beugelcategorie 532,60
F533ANacontrole beugelcategorie 640,75
F813A*Plaatsen extra retentiebeugel (per kaak)37,3350-100
F812A*Reparatie en hernieuwd plaatsen retentiebeugel37,3350-100
F815AVerwijderen spalk (per tand)5,73
De tarieven zijn in euro’s. Bij codes met * erachter is het tarief exclusief techniek- en materiaalkosten. De hierbij vermelde kosten zijn een indicatie. Deze kosten zijn afhankelijk van de te verrichten tandtechnische werkzaamheden, technische uitvoering en te gebruiken materialen.
Wijzigingen, prijswijzigingen en fouten zijn voorbehouden. Prijswijzigingen gelden ook voor reeds aangevangen behandelingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.