Tarieven

De tarieven voor orthodontie zijn wettelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Op bijna alle behandelingen zijn onderstaande tarieven van toepassing. Alleen voor patiënten met schisis (hazenlip) of daarmee vergelijkbare afwijkingen, waarbij uitgebreide kaakoperaties (osteotomieën) nodig zijn, gelden andere tarieven. Deze kunt u op de website van de NZA vinden.

De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. Deze hangen af van het type beugel, het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een globale indicatie is dat deze kosten bij benadering gemiddeld ongeveer tussen de 2000 tot 3000 euro bedragen.

Na het eerste consult ontvangt u een gespecificeerde kostenbegroting, waarin vermeld staat hoe de kosten gespreid over de behandeling in rekening zullen worden gebracht. Bij uw zorgverzekeringsmaatschappij kunt u navragen in hoeverre deze kosten worden vergoed. Vaak vergoeden aanvullende verzekeringen de kosten of een deel daarvan. Indien u geen recht heeft op volledige vergoeding, ontvangt u een nota voor het gedeelte dat u zelf moet betalen.

TARIEVENLIJST (PER 1 JANUARI 2022)

Vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
CODEOMSCHRIJVINGTARIEFTECHNIEK/MATERIAAL
Consultatie, diagnostiek en röntgenonderzoek
F121AEerste consult23,45
F122AVervolgconsult23,45
F124ASecond opinion111,10
F724APreventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)13,84
F125A*Maken gebitsmodellen17,9334,00
F126ABeoordelen gebitsmodellen64,74
F155AVervaardiging orthopantomogram31,49
F156ABeoordeling orthopantomogram18,46
F157AVervaardiging laterale schedelfoto19,73
F158ABeoordeling laterale schedelfoto55,07
F127AMultidisciplinair consult (per 5 minuten)12,09
F130AUitgebreid onderzoek t.b.v. complex behandelplan111,10
F162ABeoordeling meerdimensionale kaakfoto61,72
Behandeling
F411A*Plaatsen beugel categorie 1 (plaat)120,9550-100
F511ABeugelconsult per maand categorie 130,62
F421A*Plaatsen beugelcategorie 2126,5050-100
F512ABeugelconsult per maand categorie 230,62
F431A*Plaatsen beugelcategorie 3 (activator)145,8880-150
F513ABeugelconsult per maand categorie 330,62
F441A*Plaatsen beugel categorie 4 (RME)155,42100-150
F514ABeugelconsult per maand categorie 430,62
F451A*Plaatsen beugel categorie 5 (vaste beugel, per kaak)367,70100-150
F515ABeugelconsult per maand categorie 534,99
F461A*Plaatsen beugel categorie 6 (vaste beugel, 2 kaken)598,14200-300
F516ABeugelconsult per maand categorie 643,74
F471A*Plaatsen beugel categorie 7 (doorzichtige correctiehoesjes)580,461080-2300
F517ABeugelconsult per maand categorie 743,74
F612A*Intermaxillaire correctieveren126,50150-500
F723A*Plaatsen micro-implantaat86,65kostprijs
Verwijdering beugel en nacontrole
F492AVerwijderen beugel categorie 5, 7 en 6 (per kaak)100,74
F531ANacontrole beugelcategorie 1 t/m/ 430,62
F532ANacontrole beugelcategorie 5 en 734,99
F533ANacontrole beugelcategorie 643,74
F813A*Plaatsen extra retentiebeugel (per kaak)40,0750-100
F812A*Reparatie en hernieuwd plaatsen retentiebeugel40,0750-100
F815AVerwijderen spalk (per tand)6,17
De tarieven zijn in euro’s. Bij codes met * erachter is het tarief exclusief techniek- en materiaalkosten. De hierbij vermelde kosten zijn een globale indicatie. Deze kosten zijn afhankelijk van de te verrichten tandtechnische werkzaamheden, technische uitvoering en te gebruiken materialen.
Wijzigingen, prijswijzigingen en fouten zijn voorbehouden. Prijswijzigingen gelden ook voor reeds aangevangen behandelingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.