Onze werkwijze

Eerste consult

Tijdens het eerste consult vindt een eerste kennismaking met de orthodontist en een mondonderzoek plaats. Er zal worden gekeken of een orthodontische behandeling zinvol is en wanneer het beste kan worden begonnen. Daarna worden globaal de behandelmogelijkheden besproken. Indien u ervoor kiest om een orthodontische behandeling te starten, worden er aanvullend gezichts-, gebits- en röntgenfoto’s gemaakt. Ook worden er afdrukken voor gebitsmodellen gemaakt.

Behandelplan

Op basis van deze gegevens zal een individueel behandelplan worden gemaakt. Hierin staat wat er precies aan de hand is (diagnose), het type beugel, de behandelduur en de verwachte kosten. Indien er meerdere mogelijkheden zijn, worden deze voorgelegd. Dit behandelplan kunt u eerst thuis rustig doorlezen.

Tijdens de behandelplanbespreking zal de orthodontist uitleg geven over de voorgestelde orthodontische behandeling en eventuele vragen worden beantwoord.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang een orthodontische behandeling duurt is afhankelijk van wat er precies aan de hand is. Grote afwijkingen behandelen duurt meestal langer dan kleine afwijkingen. Bij de behandelplanbespreking wordt een realistische inschatting gemaakt van de behandelduur.

Behandeling

Wanneer de behandeling start wordt uitleg gegeven hoe met de beugel om te gaan en hoe het gebit en beugel schoon te houden. Tijdens de orthodontische behandeling wordt de beugel maandelijks gecontroleerd en bijgesteld. In onze praktijk worden beugels door de orthodontist geplaatst en bijgesteld. De orthodontie-assistentes helpen daarbij. Indien gewenst kunt u in een aparte kamer behandeld worden.

Nazorg

Net als bij mensen die nooit een beugel hebben gehad blijven tanden na een orthodontische behandeling het hele leven lang in beweging. In de periode kort na het verwijderen van de beugel zijn de tandverplaatsingen het grootst. Daarom worden na de behandeling de tanden en kiezen zo goed mogelijk in de nieuwe stand vastgehouden. Dit wordt meestal gedaan met spalken (draden achter de voortanden) en nachtbeugels. Voor de spalken en nachtbeugels vinden er nog enkele controles plaats nadat de beugelbehandeling is afgelopen.