Alles wat je moet weten over de kosten van een beugel

Introductie

Ben je benieuwd naar orthodontische behandelingen voor jezelf of voor je kind, maar heb je vragen over de kosten van een beugel? In dit artikel lichten we toe wat je kunt verwachten op het gebied van kosten voor een beugel binnen orthodontie. We geven een overzicht van de factoren die van invloed zijn op de kosten van een behandeling, de tarieven en vergoedingen en verzekeringen.

Eerste consult, behandelplan en begroting.

Bij Orthodontistenpraktijk Twente is er een proces wat ervoor zorgt dat je altijd precies weet waar je aan toe bent voordat een orthodontische behandeling start.

Het eerste consult

Het eerste consult is een belangrijke stap op weg naar een mogelijke orthodontische behandeling. Tijdens dit consult maak je kennis met Cesar Oey, de orthodontist, die een mondonderzoek zal uitvoeren. Er wordt gekeken of en wanneer het zinvol is om met een orthodontische behandeling te beginnen. Hij bespreekt globaal de behandelmogelijkheden en kosten van de beugel op basis van de eerste bevindingen.

Van diagnose naar behandelplan

Na het eerste consult, als je besluit om de behandeling te starten, zullen er aanvullende diagnostische tests worden uitgevoerd. Denk hierbij aan gezichts-, gebitsfoto’s, röntgenfoto’s en het maken van afdrukken voor gebitsmodellen. Op basis van al deze informatie stelt de orthodontist een individueel behandelplan op. Dit plan omvat een gedetailleerde diagnose, het voorgestelde type beugel, de geschatte behandelduur en een overzicht van de verwachte kosten. Het behandelplan en begroting wordt gestuurd zodat je thuis rustig alles kunt doorlezen. De volgende afspraak, bij de behandelplanbespreking, licht de orthodontist het behandelplan en begroting toe en worden eventuele vragen beantwoord. Op deze manier weet je bij Orthodontistenpraktijk Twente altijd de te verwachten kosten van een beugel.

Factoren die de duur en kosten beïnvloeden

Hoeveel een orthodontische behandeling kost is afhankelijk van meerdere factoren. De grootte van de afwijking, hoeveel werk het is om een gebit goed te maken is een belangrijke factor. Voor verschillende beugels zijn er verschillende tarieven. Welke beugel mogelijk of noodzakelijk is, is afhankelijk van de beginsituatie. Ook beïnvloedt de duur van een orthodontische behandeling de totale kosten van een orthodontische behandeling. Hoelang een orthodontische behandeling duurt is afhankelijk van de beginsituatie, maar ook groei en ontwikkeling van het gelaat en de gebitsontwikkeling. De medewerking van de patiënt speelt ook een belangrijke rol. Een gemiddelde orthodontische behandeling met een slotjesbeugel kost ongeveer €2500-€3000 en met aligners ongeveer €3800. Bij een goede beet en een kleine correctie van scheefstand zijn de kosten lager.  Bij uitgebreide behandelingen (bijvoorbeeld complexe afwijkingen of in combinatie met een kaakoperatie) kunnen de kosten hoger zijn.

Kostenstructuur van orthodontische behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven voor orthodontische behandelingen. Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen, afhankelijk van beleidsbeslissingen op nationaal niveau. Op deze tarieven zijn de kosten van jouw behandeling gebaseerd. De tarieven zijn hier vindbaar op onze website.

Onderdelen van de kosten van een orthodontische behandeling

1. Onderzoekskosten: Deze kosten zijn voor het initiële onderzoek dat plaatsvindt tijdens het eerste consult en aanvullende onderzoeken die nodig zijn om een behandelplan en begroting te maken.

2. Kosten voor het maken en plaatsen van de beugel: Afhankelijk van het type beugel dat wordt gebruikt, variëren deze kosten.

3. Beugelconsulten: Als de beugel eenmaal geplaatst is of gedragen wordt, moet deze worden bijgesteld en gecontroleerd. Tijdens een maandelijks beugelconsult wordt dit gedaan. De kosten van beugelconsulten zijn een vast bedrag per maand gedurende de looptijd van de behandeling, ongeacht of het één of meerdere beugelconsulten zijn die maand, de duur van de individuele consulten of de gebruikte materialen.

4. Verwijderen van vaste beugels of vaste onderdelen van beugels: Als de tanden rechts staan en de beet goed is, dan is de actieve behandeling klaar. Dan mag de beugel eruit. Bij de kosten voor het verwijderen van een beugel is ook één maatregel om de tandstand zo te houden inbegrepen. Zo´n maatregel is bijvoorbeeld een spalk of nachtbeugel. Vaak is het wenselijk om meerdere maatregelen te nemen om scheeftstand te voorkomen, bijvoorbeeld spalken én een nachtbeugel.

5. Nacontroles: De spalken en/of nachtbeugels worden nog een tijd lang door de orthodontist gecontroleerd. Het is namelijk belangrijk om eventuele problemen vroegtijdig op te lossen, voordat de tanden zijn verschoven.

Vergoedingen en verzekering

Orthodontische behandelingen worden bijna nooit uit de basisverzekering vergoedt, op enkele uitzonderingen na. Dit is voornamelijk bij aangeboren afwijkingen, zoals schisis of syndromen, of in ernst vergelijkbare gebitsafwijkingen.

Er zijn aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden. De beugel behandeling wordt dan vaak deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Meestal moet de patiënt zelf €500 tot €1000 zelf betalen. De voorwaarden voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zijn vaak anders tot 18 jaar dan boven 18 jaar. Het is aan te raden om vooraf goed te onderzoeken hoe je verzekerd bent en wat jouw polis precies dekt.

Aanvullende verzekering en wachttijden

Veel aanvullende verzekeringen hanteren een wachttijd van één jaar voordat zij beginnen met vergoeden. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden.

Praktische tips

Lees de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering zorgvuldig en overweeg alle opties voor het afsluiten van een aanvullende verzekering. Vergelijken van verzekeringen kan eenvoudig via vergelijkingswebsites als Independer.nl of Zorgkiezer.nl. Houd er rekening mee dat kosten zoals die voor verloren of beschadigde apparatuur meestal niet worden vergoedt.

Conclusie

Orthodontische behandelingen vereisen zowel een financiële als een tijdsinvestering. Door je goed te informeren en voor te bereiden, kun je met vertrouwen starten aan een orthodontische behandeling.

Heb je interesse in een orthodontische behandeling of wil je meer informatie? Meld je aan voor een eerste consult of neem contact met ons op via 0546 825 655 of info@orthoalmelo.nl. Wij helpen je graag verder met vragen en het plannen van een eerste consult.