Wat is een orthodontist?

Een orthodontist is een tandarts-specialist die na het behalen van zijn tandartsdiploma de 4 jaar durende fulltime specialistenopleiding orthodontie aan de universiteit of het academisch ziekenhuis heeft afgerond.

Een orthodontist is door zijn opleiding optimaal getraind in het diagnosticeren en behandelen van orthodontische afwijkingen. Hij doet geen tandheelkundige behandelingen zoals het maken van vullingen en kronen en houdt zich uitsluitend bezig met het rechtzetten van tanden en kiezen en corrigeren van de groei van kaken met beugels (orthodontische apparatuur).

Orthodontisten zijn wettelijk verplicht om na de opleiding hun kennis en kunde continu op peil te houden. Net als medisch specialisten moeten zij aan een herregistratie-programma voor wetenschappelijke scholing, intercollegiale toetsing en certificatie deelnemen. Ook moeten zij kunnen aantonen dat ze gemiddeld minstens 16 uur per week als orthodontist werkzaam zijn.

De titel orthodontist is wettelijk beschermd. Orthodontisten die niet aan de herregistratie-eisen voldoen mogen zich geen orthodontist noemen. Iedereen kan op internet zelf gemakkelijk in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) controleren of iemand orthodontist is. Achter de beroepsgroep van de in het BIG-register opgezochte zorgverlener moet vermeld staan: ‘Dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist)’. Als achter de beroepsgroep ‘Tandartsen’ staat, is de zorgverlener geen orthodontist.

Dr. H.J. Remmelink en drs. B.G. Tan staan respectievelijk onder de nummers 19023444102 en 59024212802 als specialist in de dento-maxillaire orthopaedie (=orthodontist) in het BIG-register ingeschreven.

Wat is een orthodontist