Overnames en second opinions

Overname
In verband met verhuizing e.d. kan het soms nodig zijn dat een orthodontische behandeling door een andere orthodontist wordt overgenomen. Als een patiënt een uitneembare beugel heeft is dat meestal geen probleem. Maar bij patiënten met een vaste beugel (plaatjesbeugel) ligt dat anders.

Iedere orthodontist heeft namelijk zijn eigen type vaste beugel met specifieke slotjes en daarbij behorende instrumenten. De orthodontist die een behandeling van een andere orthodontist overneemt heeft deze slotjes en instrumenten niet. Hierdoor wordt het veel lastiger om de beugel bij te stellen. Soms moet een beugel dan zelfs door een nieuwe worden vervangen.

Om deze problemen en extra kosten te voorkomen is het aan te raden om bij een behandeling met een vaste beugel niet van orthodontist te veranderen en de behandeling door de ‘oude’ orthodontist af te laten maken. Dat geldt ook voor patiënten die naar een andere regio van het land verhuizen zijn en bij wie de behandeling bijna klaar is.

Second opinion
Een tweede mening van een andere orthodontist (second opinion) kan soms verhelderend zijn in het geval u twijfels hebt over de diagnose of behandeling van de orthodontist. Ook kan een second opinion nuttig zijn als u ondanks de uitleg van de orthodontist nog met vragen blijft zitten.

De orthodontist, die een second opinion geeft, dient bij voorkeur over de documentatie (gebitsmodellen en röntgenfoto’s e.d.) te beschikken.

Een second opinion is nadrukkelijk niet bedoeld om van orthodontist te veranderen en patiënt van de verstrekker van de second opinion te worden. In dat geval is er sprake van een overname. Mocht u na het horen van een second opinion tot de conclusie komen dat het onwenselijk is om met uw huidige behandelaar verder te gaan, dan kunt u in dat geval een andere orthodontist vragen om u als patiënt over te nemen.

Overname
Verschillende typen vaste beugels