Samenwerking

Orthodontisten werken vaak met andere zorgverleners samen.  Enkele voorbeelden:

De orthodontist overlegt met de tandarts als er tandheelkundige behandelingen nodig zijn. Ook zorgt de tandarts samen met de orthodontist voor een zo goed mogelijke mondhygiëne. Beugels kunnen ook worden gebruikt om een betere uitgangssituatie te krijgen voor het maken van kronen, bruggen of implantaten. Bij complexe problemen worden deze behandelingen soms in samenwerking met tandartsen van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het Medisch Spectrum Twente ziekenhuis in Enschede worden uitgevoerd. Na afloop een orthodontische behandeling houdt de tandarts het gebit en eventuele retentiespalkjes onder controle

Voor orthodontische problemen die te maken hebben met afwijkende mondgewoonten, pijn en functieproblemen van spieren en gewrichten in hoofd en hals beschikt de praktijk over een gespecialiseerde logopedist en fysiotherapeut.

Soms is er sprake van een dusdanig ernstig afwijkende stand van de kaken dat deze niet uitsluitend met een beugel kan worden gecorrigeerd. Dan kan een gecombineerde orthodontisch-kaakchirurgische behandeling oplossing bieden. Naast een vaste beugel krijgt de patiënt dan ook een operatieve correctie van de stand van de kaken (osteotomie). Deze operatie wordt door de kaakchirurg gedaan. Ook bij sommige andere problemen, zoals bijvoorbeeld bij tanden of kiezen die niet doorbreken, roept de orthodontist soms de hulp van de kaakchirurg in. De orthodontisten werken onder meer samen met de kaakchirurgen van het Almelose ziekenhuis ZGT.

Bij patiënten met schisis (hazenlip) werken de orthodontisten samen met schisisteams, zoals de Victor Veau Stichting in Hengelo. Ook werken zij samen met werkgroepen voor patiënten met het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Voor deze patiënten maken zij speciale beugels (zgn. MRA’s), waarmee afsluitingen van de bovenste luchtweg tijdens de slaap kunnen worden tegengegaan. Deze beugels helpen ook tegen snurken.

Tegenwoordig worden bij OSAS ook wel kaakchirurgische correcties van de stand van de kaken uitgevoerd. Dan wordt de stand van het gebit door de orthodontist eerst met een vastzittende beugel in de rij gezet, zodat het onder- en bovengebit na de kaakoperatie zo goed mogelijk op elkaar passen.

ZGT
Ziekenhuis ZGT, locatie Almelo