Kwaliteit

Orthodontisten en assistentes
Dr. Hayé Remmelink en drs. Goan Tan zijn als specialist in de dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist) onder resp. de nummers 19023444102 en 59024212802 in het BIG-register ingeschreven. Beiden hebben na hun studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de specialistenopleiding orthodontie aan de RUG afgerond. Sinds 1985 werken zij als orthodontist in Almelo. Ze beschikken net als hun assistentes over jarenlange ervaring.

Daarnaast zijn de orthodontisten onder meer lid geweest van diverse landelijke en internationale orthodontische verenigingen. Ook hebben ze deel uitgemaakt van multidisciplinaire werkgroepen, o.a. op het gebied van complexe behandelingen van schisis (hazenlip), slaapapneu en kaakgewrichtsproblemen. Dr. Remmelink is als staflid aan de afdeling orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) verbonden geweest en heeft talloze wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij is examinator voor de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

De orthodontisten zijn in diverse instanties in het vakgebied actief. Beiden hebben het Kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor herregistratie in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialismen (STS).

Ook alle assistentes zijn vakkundig opgeleid. Ze hebben talloze cursussen gevolgd en zijn al vele jaren in onze praktijk werkzaam.

In een objectief klanttevredenheid-onderzoek door het onafhankelijk bureau Roozeboom Consulting geven patiënten ons gemiddeld het rapportcijfer 8,3.

Team Almelose Orthodontisten

Praktijk
De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) stelt aan de vijfjaarlijkse herregistratie als orthodontist in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialismen (STS). Deze eisen hebben betrekking op certificering van de praktijk, intercollegiale toetsing (kwaliteitsvisitatie), bij- en nascholing en het in voldoende mate bezig zijn met orthodontische patiëntenbehandelingen.

Aan onze praktijk is het HKZ-ISO 9001-certificaat toegekend, een keurmerk waarmee een onafhankelijk extern accrediteringsbureau verklaart dat de praktijk voldoet aan de eisen van kwaliteitsmanagementsystemen NEN-EN-ISO 9001 op het gebied van de diagnostiek van orthodontische afwijkingen en de uitvoering van orthodontische behandelingen.

Drs. Tan is de kwaliteitsmanager.

Lid van:
• American Association of Orthodontists (AAO)
• European Begg Society of Orthodontics (EBSO)
• European Orthodontic Society (EOS)
• Ivoren Kruis
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
• Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
• Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
• Stichting Booy Foundation
• Studieclub DMO
• Twentse Orthodontisten Vereniging (TOV)
• World Federation of Orthodontists (WFO)