Kwaliteit

Orthodontisten en assistentes
Orthodontist Cesar Oey, MSc, voltooide zijn studie tot tandarts in 2016 cum laude aan de KU Leuven. Daarna heeft hij zijn specialisatie tot orthodontist aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) afgerond in 2020. Hij is als specialist in de dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist) in het BIG-register ingeschreven (BIG-nummer: 19921091302). Sinds zijn specialisatie heeft hij in verschillende orthodontistenpraktijken veel ervaring opgedaan. Naast zijn werkzaamheden in Almelo is Cesar werkzaam in Orthodontistenprakijk Oey in Enschede. Hoge zorgkwaliteit komt bij hem op de allereerste plaats. Als jonge orthodontist werkt hij met de modernste technieken. Cesar is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.

Dr. Hayé Remmelink en drs. Goan Tan zijn als specialist in de dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist) onder resp. de nummers 19023444102 en 59024212802 in het BIG-register ingeschreven. Beiden hebben na hun studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de specialistenopleiding orthodontie aan de RUG afgerond. Sinds 1985 werken zij als orthodontist in Almelo.

De orthodontisten zijn lid van diverse landelijke en internationale orthodontische verenigingen en hebben ze deel uitgemaakt van diverse multidisciplinaire werkgroepen, o.a. op het gebied van complexe behandelingen van schisis (hazenlip), slaapapneu en kaakgewrichtsproblemen. Hayé Remmelink is als staflid aan de afdeling orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) verbonden geweest en heeft talloze wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Twintig jaar lang was hij examinator voor de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

De orthodontisten zijn in diverse instanties in het vakgebied actief, beschikken over het Kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor herregistratie in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialismen (STS).

Alle assistentes zijn vakkundig opgeleid. Ze hebben talloze cursussen gevolgd en zijn vele jaren in onze praktijk werkzaam.

In een objectief klanttevredenheid-onderzoek door het onafhankelijk bureau Roozeboom Consulting geven patiënten ons gemiddeld het rapportcijfer 8,3.

Cesar Oey, MSc, Orthodontist

Praktijk
De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) stelt aan de vijfjaarlijkse herregistratie als orthodontist in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialismen (STS). Deze eisen hebben betrekking op certificering van de praktijk, intercollegiale toetsing (kwaliteitsvisitatie), bij- en nascholing en het in voldoende mate bezig zijn met orthodontische patiëntenbehandelingen.

Aan onze praktijk is het HKZ-ISO 9001-certificaat toegekend, een keurmerk waarmee een onafhankelijk extern accrediteringsbureau verklaart dat de praktijk voldoet aan de eisen van kwaliteitsmanagementsystemen NEN-EN-ISO 9001 op het gebied van de diagnostiek van orthodontische afwijkingen en de uitvoering van orthodontische behandelingen.

Cesar Oey is de kwaliteitsmanager.

Lid van:
• American Association of Orthodontists (AAO)
• European Begg Society of Orthodontics (EBSO)
• European Orthodontic Society (EOS)
• Ivoren Kruis
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
• Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
• Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
• Stichting Booy Foundation
• Studieclub DMO
• Twentse Orthodontisten Vereniging (TOV)
• World Federation of Orthodontists (WFO)