Informatie voor verwijzers

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze verwijzers. Daarom informeren wij u graag over het volgende:

Verwijzing
Wij hebben geen wachtlijst. U kunt patiënten zelf bij ons (laten) aanmelden. Patiënten (of hun ouders) kunnen ook zelf een afspraak maken. In beide gevallen stellen wij een verwijsbrief met een verwijsindicatie op prijs.

Leeftijd
Wij adviseren om kinderen liefst op de leeftijd van 10 jaar te verwijzen en niet te wachten tot de wisseling voltooid is. Tot 10-jarige leeftijd zijn er voor de meeste gebitsafwijkingen voldoende behandelingsmogelijkheden. Daarna nemen de orthodontische mogelijkheden voor bepaalde malocclusies af. Dat geldt met name voor kinderen met een grote overbeet.

Informatiekaart
Verwijzers vinden het vaak handig om een informatiekaart met contactgegevens van onze praktijk aan patiënten mee te geven. De gratis kaarten kunnen telefonisch (0546 825 875/825 655) of per mail info@orthoalmelo.nl bij ons worden besteld.

Feedback
Na het consult ontvangt u een verslag van onze bevindingen en het behandelvoorstel. Na de behandeling sturen wij u een behandelverslag. Indien nodig krijgt u tussentijdse berichtgeving. Terugkoppeling gebeurt met toestemming van patiënt en/of ouders.

Overleg
Indien u over een patiënt wilt overleggen of nadere informatie wenst, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Contactgegevens voor verwijzers
• post: Orthodontistenpraktijk Twente, Wierdensestraat 36, 7607 GJ Almelo
• tel. 0546 825 875 (collegiaal), 0546 825 655 (patiënten)
• Cesar Oey is peroonlijk bereikbaar via Siilo 
• e-mail: info@orthoalmelo.nl
De praktijk is maandag t/m donderdag van 8:30 tot 12:00 uur en 13:30 tot 17:00 uur voor verwijzers telefonisch bereikbaar.

Informatiekaart