Feedback

Wij doen altijd ons uiterste best om u of uw kind zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u dit in een vroeg stadium aan ons vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Uw op- en aanmerkingen zijn waardevol voor ons en uw mening kan helpen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We streven ernaar om een klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Mocht u vinden dat uw op- of aanmerkingen niet serieus genomen zijn, dan bestaat er voor u de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) waarbij wij zijn aangesloten. Een folder over deze regeling kunt u bij de receptie van de praktijk opvragen.

Orthodontisten