Corona-toeslag

De corona-toeslag is een compensatie voor de gestegen inkoopkosten van de persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondmaskers en alcohol, (gezichts)schermen etc.) en de extra tijd die tandartsen en orthodontisten kwijt zijn aan triage, patiëntencontroles, spoelen met waterstofperoxide en extra grondige reiniging en desinfectie van onze instrumenten, praktijkruimte, behandelstoel en -unit.

Bovendien behandelen wij twee keer zo weinig patiënten en beperken we het aantal patiënten tot 1 patiënt per behandelruimte om corona-besmetting via zwevende druppeltjes (aerosolen) te voorkomen. Ook is de toeslag een gedeeltelijke tegemoetkoming voor de periode in maart en april 2020 toen de praktijk in afwachting van invoering van de door het ministerie van VWS, het RIVM en de IGJ goedgekeurde richtlijn ‘Leidraad Mondzorg Corona’ bijna 2 maanden gesloten is geweest.

Kort samengevat: veel minder patiënten, minder inkomsten. Maar de kosten lopen gewoon door.

In Nederland zijn de tarieven als enige land in Europa volledig bepaald door de overheid. De basis waarop dit gaat is een formule met kosten en tijd; als deze veranderen is er een extra (tijdelijke) code nodig. De mondzorg in Nederland is vergeleken met andere landen zeer betaalbaar en ook van een goed niveau. De corona-toeslag bestaat ook in andere landen, zoals België (ongeveer 20 euro) en in Duitsland (ongeveer 12 euro). Doordat we in Nederland niet doorgeslagen zijn met de extra maatregelen is ook deze toeslag betaalbaar gebleven. In landen met vrije tarieven kan het tot tientallen euro’s oplopen. Ook zie je deze toeslagen op andere plekken zoals bij de huisarts maar omdat dit volledig wordt vergoed is het minder merkbaar.

I.v.m. de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij overeenkomstig de regeling ‘Toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van 1 augustus tot 1 november 2020 bij ieder praktijkbezoek onder de prestatiecode F902 een toeslag van € 4,26 in rekening. Deze toeslag geldt per patiënt en kan per patiënt een keer per dag in rekening gebracht worden. De toeslag kan ook zonder andere prestatie(s) worden gedeclareerd.

Als u een aanvullende tandartsverzekering met een module orthodontie heeft, kan de corona-toeslag door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen of zij de toeslag (deels) vergoeden. Voor nadere informatie hierover kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen.