Corona-maatregelen

In onze praktijk gelden momenteel de volgende maatregelen:

Geen toegang tot de praktijk hebben personen:
• met corona of een huisgenoot met corona
• die korter dan 14 dagen geleden corona hebben gehad
• met een huisgenoot die korter dan 14 dagen geleden corona heeft gehad
• die meer dan 14 dagen geleden in een risicogebied voor corona zijn geweest
• met symptomen van koorts, niezen, hoesten, keelpijn en kortademigheid

Verder zijn de volgende regels van kracht:
• Poets thuis je tanden en maak thuis van het toilet gebruik.
• Kom zo mogelijk alléén, dus zonder begeleider.
• Ontsmet bij binnenkomst je handen met handalcohol in de hal.
• Houd ook in onze praktijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Het beleid dat wij volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten van wie we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom stellen wij iedereen hier eerst een aantal vragen over.

Bij de receptiebalie is een transparant plexiglas scherm opgehangen. Met tape is de 1,5 meter onderlinge afstand aangegeven. De wachtkamerstoelen zijn op 1,5 meter van elkaar geplaatst. Er bevindt zich geen lectuur meer in de wachtkamer.

Onze behandelagenda is aangepast. We beperken het aantal patiënten tot 1 patiënt per behandelruimte om corona-besmetting via aerosolen te voorkomen. Wij zorgen voor extra grondige reiniging en desinfectie van onze instrumenten en alle oppervlakken van de kamer en de behandelstoel. Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Volg de aanwijzingen van ons personeel op. Verlaat na de behandeling de praktijk zo spoedig mogelijk.

Wees er op voorbereid dat de orthodontisten en assistentes gezichtsschermen en medische mondkapjes dragen. Voor sommige behandelingen zullen we je 1 minuut laten spoelen.

In de praktijk houden wij ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen, overeenkomstig de Leidraad Mondzorg Corona, die door het ministerie van VWS, het RIVM en de IGJ is goedgekeurd.