Corona-maatregelen

In onze praktijk gelden momenteel de volgende maatregelen:

Geen toegang tot de praktijk hebben personen:
• met corona, corona symptomen of een huisgenoot met koorts of benauwdheid
• van wie de uitslag van een corona test nog niet bekend is
• die korter dan 10 dagen geleden in een risicogebied voor corona zijn geweest
• met verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) EN/OF hoesten EN/OF reuk- en/of smaakverlies EN/OF kortademigheid/benauwdheid EN/OF verhoging of koorts boven de 38⁰C
• voor wie (thuis)isolatie of (thuis)quarantaine geldt
• woonachtig in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Verder zijn de volgende regels van kracht:
• Poets thuis je tanden en maak thuis van het toilet gebruik.
• Kom zo mogelijk alléén, dus zonder begeleider.
• Ontsmet bij binnenkomst je handen met handalcohol in de hal.
• Houd ook in onze praktijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Het beleid dat wij volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten van wie we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom stellen wij iedereen hier eerst een aantal vragen over. Mocht er iets in de gezondheid veranderen zodat toegang tot de praktijk niet meer toegestaan is, dan verzoeken wij om de afspraak telefonisch (0546 825 655) of per e-mail kosteloos te annuleren. Zodra de gezondheid toegang tot de praktijk weer toestaat, kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Bij de receptiebalie is een transparant plexiglas scherm opgehangen. Met tape is de 1,5 meter onderlinge afstand aangegeven. De wachtkamerstoelen zijn op 1,5 meter van elkaar geplaatst. Er bevindt zich geen lectuur meer in de wachtkamer. De poetshoek en de toiletten zijn gesloten.

Onze behandelagenda is aangepast. Wij behandelen twee keer zo weinig patiënten. We beperken het aantal patiënten tot 1 patiënt per behandelruimte om corona-besmetting via zwevende druppeltjes (aerosolen) te voorkomen. Wij plannen meer tijd tussen de controles in voor extra grondige reiniging en desinfectie van onze instrumenten en alle oppervlakken van de kamer en de behandelstoel. Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Volg de aanwijzingen van ons personeel op. Verlaat na de behandeling de praktijk zo spoedig mogelijk.

Wees er op voorbereid dat de orthodontisten en assistentes gezichtsschermen en medische mondkapjes dragen. Voor sommige behandelingen zullen we je 1 minuut laten spoelen.

In de praktijk houden wij ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen, overeenkomstig de Leidraad Mondzorg Corona, die door het ministerie van VWS, het RIVM en de IGJ is goedgekeurd.

Onze teamleden blijven in de volgende situaties tien dagen thuis:
• na terugkeer uit een risicogebied/-risicoland met code oranje of rood
• bij een positief geteste huisgenoot
• bij een positief getest nauw contact
• bij een huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid