Betalingen en vergoedingen

Betaling
Op dit moment worden uitsluitend nota’s van patiënten die bij Menzis, AnderZorg, Azivo, CZ en VGZ verzekerd zijn rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Dit gebeurt via VECOZO, een internetportaal tussen verzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren. In het geval dat de maximale vergoeding van de behandeling is bereikt of wanneer de verzekeraar de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoedt ontvangt de patiënt zelf een factuur voor het niet door de verzekeraar vergoede bedrag.

Patïënten die bij andere zorgverzekeraars verzekerd zijn ontvangen de nota’s zelf en dienen de betaling en eventuele vergoeding hiervan met hun zorgverzekeraar te regelen.

Op al onze verrichtingen zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing.

Vergoeding
Alleen orthodontische behandelingen van zeer ernstige afwijkingen worden door de basiszorgverzekering volledig vergoed. Meestal hangen deze afwijkingen samen met aangeboren afwijkingen, zoals schisis (hazenlip). De vergoeding hiervan is wettelijk geregeld. De meeste patiënten komen hiervoor niet in aanmerking en zijn voor vergoeding aangewezen op een eventuele vrijwillig afgesloten aanvullende verzekering met een volledige of gedeeltelijke dekking. De premies, polisvoorwaarden en vergoedingen van zorgverzekeraars veranderen jaarlijks. Voor informatie over de huidige vergoeding kunt u het beste de polisvoorwaarden raadplegen of contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Op vergelijkmondzorg.nl staat een actueel overzicht van premies en vergoedingen van tandheelkundige en orthodontische behandelingen door aanvullende verzekeringen. Op zorgverzekeringwijzer.nl kunt u premies en vergoedingen van zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

Vragen over nota’s
Voor vragen over nota’s kunt u contact opnemen met: