Betalingen en vergoedingen

Betaling
De praktijk werkt samen met facotringmaatschappij Netpoint voor de facturering

Op al onze verrichtingen zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing.

Vergoeding
Alleen orthodontische behandelingen van zeer ernstige afwijkingen worden door de basiszorgverzekering volledig vergoed. Meestal hangen deze afwijkingen samen met aangeboren afwijkingen, zoals schisis (hazenlip). De vergoeding hiervan is wettelijk geregeld. De meeste patiënten komen hiervoor niet in aanmerking en zijn voor vergoeding aangewezen op een eventuele vrijwillig afgesloten aanvullende verzekering met een volledige of gedeeltelijke dekking. De premies, polisvoorwaarden en vergoedingen van zorgverzekeraars veranderen jaarlijks. Voor informatie over de huidige vergoeding kunt u het beste de polisvoorwaarden raadplegen of contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Op vergelijkmondzorg.nl staat een actueel overzicht van premies en vergoedingen van tandheelkundige en orthodontische behandelingen door aanvullende verzekeringen. Op zorgverzekeringwijzer.nl kunt u premies en vergoedingen van zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

Vragen over nota’s
Voor vragen over nota’s kunt u contact opnemen met: