1e Consult

Tijdens een eerste consult beoordeelt de orthodontist aan de hand van de gebitssituatie of een orthodontische behandeling nodig is en zo ja, wanneer en hoe deze het beste zou kunnen worden uitgevoerd.

Na afloop van het consult krijgt u een kostenbegroting van de behandeling. Deze kunt u ook eerst thuis rustig doorlezen en bij uw zorgverzekeringsmaatschappij navragen in hoeverre de kosten worden vergoed, voordat u een beslissing over de behandeling neemt. De tandarts krijgt schriftelijk verslag van de bevindingen van het consult.

Indien u met de kostenbegroting akkoord gaat wordt een afspraak voor uitgebreid onderzoek gemaakt. Er worden dan onder andere gezichts-, gebits- en röntgenfoto’s gemaakt. Ook worden er afdrukken voor gebitsmodellen gemaakt (‘happen’).

Op basis van deze gegevens stelt de orthodontist een behandelplan op. Na de bespreking van het plan worden afspraken voor het plaatsen van de beugel(s) ingepland. Meestal worden beugels na het plaatsen eens in de één tot twee keer per maand gecontroleerd en bijgesteld.

1e bezoek