1e Consult

Tijdens een eerste consult beoordeelt de orthodontist aan de hand van de gebitssituatie of een orthodontische behandeling nodig is en zo ja, wanneer en hoe deze het beste zou kunnen worden uitgevoerd.

Indien noodzakelijk wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dan worden er gezichts-, gebits- en röntgenfoto’s gemaakt. Ook worden er afdrukken voor gebitsmodellen gemaakt (‘happen’).

Op basis van deze gegevens stelt de orthodontist een behandelplan en kostenbegroting op en stuurt deze naar u op. Deze kunt u eerst thuis rustig doorlezen en bij uw zorgverzekeringsmaatschappij navragen in hoeverre de kosten worden vergoed, voordat u een beslissing over de behandeling neemt. 

Indien u bij de bespreking van het behandelplan met het behandelplan en kostenbegroting akkoord gaat wordt een afspraak voor het plaatsen van de beugel(s) ingepland. Meestal worden beugels na het plaatsen eens in de één tot twee keer per maand gecontroleerd en bijgesteld.

1e bezoek